Do zadań działu należy:

  • koordynacja aplikacji na projekty badawcze, zagraniczne i krajowe,
  • udostępnianie informacji pracownikom,
  • pomoc w administrowaniu realizowanymi projektami,
  • współpraca z krajowym i regionalnym Punktem Kontaktowym.