Instytut stanowi ważny ośrodek kształcenia osób zajmujących się genetyką człowieka w naszym kraju. Finansując stypendia doktoranckie Instytut daje szansę młodym osobom doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz umożliwia współpracę z cenionymi polskimi i zagranicznymi uczonymi.

Uchwała Nr 1/2018 Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie Międzynarodowych Studiów Doktoranckich.

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN z dnia 24 października 2017r. w sprawie poparcia wniosku o powołanie Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Genetyki Człowieka PAN