Instytut stanowi ważny ośrodek kształcenia osób zajmujących się genetyką człowieka w naszym kraju. Finansując stypendia doktoranckie Instytut daje szansę młodym osobom doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz umożliwia współpracę z cenionymi polskimi i zagranicznymi uczonymi. Doktoranci finansowani przez nasz Instytut są uczestnikami Środowiskowego Studium Doktoranckiego organizowanego przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN.