Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Michał Witt

e-mail: wittmich@man.poznan.pl
tel.: +48 61 657 92 55, +48 61 822 13 12

Zastępca dyrektora ds. naukowych

prof. dr hab. Ryszard Słomski

e-mail: slomski@up.poznan.pl
tel.: +48 61 657 92 10

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych

mgr Małgorzata Strecker

e-mail: strecker@man.poznan.pl
tel.: +48 61 657 92 22

Główna Księgowa

mgr Ewa Gawrońska-Ratajczak

e-mail: ewagr@man.poznan.pl
tel.: +48 61 657 92 62

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Maciej Zabel

e-mail: mazab@ump.edu.pl
tel.: +48 61 854 64 51, +48 61 854 64 56