Nowa publikacja: Myocardial Infarction.

Rozwadowska N, Kurpisz M
W:
A Roadmap to Nonhematopoietic Stem Cell-based Therapeutics. From Bench to the Clinic. Ed. by Xiao-Dong Chen, Academic Press, 2018, ISBN eBook 9780128119211, paperback 97801281192119204, Chapter 9, pp.: 223-242. MNiSW-5.

Nowa publikacja: Programmable site-specific nucleases for target genome engineering.

Hryhorowicz M, Mazurkiewicz N, Zeyland J, Nowak-Terpiłowska A, Słomski R, Lipiński D
W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce: Nauki przyrodnicze. Część 4 / Red. nauk. Marcin Baran, Jędrzej Nyćkowiak; Wydawn. Młodzi Naukowcy, Poznań 2018, str. 96-101, ISBN: 978-83-66139-02-2; 978-83-65677-93-8 (całość)
MNiSW-5.