Oferta pracy: Doktorant w Zakładzie Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych

Nazwa stanowiska: Doktorant

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych.

Doktorant będzie uczestnikiem dziennych studiów doktoranckich przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk i będzie otrzymywał stypendium doktoranckie.

Tematyka badań: Doktorant będzie uczestniczył w badaniach dotyczących molekularnego podłoża niepłodności męskiej związanej z narażeniem na szok temperaturowy jąder.
Wymagania:
1. Absolwent studiów biologicznych lub pokrewnych (biologia, biotechnologia, analityka medyczna).
2, Wiedza z zakresu genetyki i biologii.
3, Silna motywacja do pracy naukowo-badawczej.
4. Umiejętność pracy w zespole badawczym.
5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przesłać następujące dokumenty:

  • podanie o przyznanie stypendium doktoranckiego adresowane do Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.
  • CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z USTAWĄ z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych (Dz, U, nr 133, poz. 883)
  • list motywacyjny
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie – kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Wybrani kandydaci będą zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną.

Termin składania ofert: 31.01 .2018 r,
Forma składania ofert: elektronicznie na adres: monika.fraczek@igcz.poznan.pl

Rozstrzygnięcie konkursu: do 15.02.2018 r.

Dodatkowe informacje: dr hab. Monika Frączek, prof. nadzw lGC PAN.

Oferta pracy – doktorant ZBRiKM 21.12.2017

Powrót