Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Macieja Dąbrowskiego

25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 32

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Macieja Dąbrowskiego
pt. Stymulowany aminoglikozydami translacyjny odczyt przedwczesnych kodonów STOP w wybranych genach zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek (PCD)

Promotor:
Prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)

Promotor pomocniczy:
Dr Zuzanna Bukowy-Bieryłło (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)

Recenzenci:
Dr hab. Aleksander Jamsheer (Katedra i Zakład Genetyki Medycznej UM, Poznań)
Dr hab. Aleksandra Szczepankiewicz (Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej UM, Poznań)

Powrót