Komórki macierzyste w regeneracji serca pozawałowego.

Na portalu Polskiej Agencji Prasowej w Serwisie Nauka w Polsce ukazał się artykuł pt. „Wzmocnić serce po zawale: polski sposób na komórki macierzyste”, informujący o badaniach z użyciem komórek macierzystych prowadzonych w Zakładzie Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych Instytutu Genetyki Człowieka PAN pod kierunkiem prof. Macieja Kurpisza.

Link do publikacji

Powrót