Publications

Prevalence of uncoupling protein one genetic polymorphisms and their relationship with cardiovascular and metabolic healt.

Dinas PC, Nintou E, Vliora M, Pravednikova AE, Sakellariou P, Witkowicz A, Kachaev ZM, Kerchev VV, Larina SN, Cotton J, Kowalska A, Gkiata P, Bargiota A, Khachatryan ZA, Hovhannisyan AA,

Antonosyan MA, Margaryan S, Partyka A, Bogdanski P, Szulinska M, Kregielska-Narozna M, Czepczyński R, Ruchała M, Tomkiewicz A, Yepiskoposyan L, Karabon L, Shidlovskii Y, Metsios GS, Flouris AD

PLoS One, 2022 Apr 28;17 (4):e0266386, 15 stron, doi: 10.1371/journal.pone.0266386. eCollection 2022.

IF-3,24 MNiSW-100

Status periodontologiczny jako wskaźnik prognostyczny w udarze niedokrwiennym mózgu.

Bober P, Kowalska A

Stomatologia Współczesna, 2021, 28 (5): 8-14.

MNiSW-20

Antimicrobial peptides and their bactericidal, immunomodulating and anticancer activities – a literature mini-review.
Kowalska A, Walter de Walthoffen Sz, Durska E
Rozdz. monografii „Advances in Biomedical Research – from Cancer Prevention to Treatment”, red. Izabela Młynarczuk-Biały, Łukasz Biały, Wydawnictwo Nauk. TYGIEL + WUM, Lublin 31.12.2020. ISBN: 978-83-66489-45-5, str. 182-196

MNiSW-20

Podłoże genetyczne zespołu Tourette'a - wspólne geny choroby tików i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Kowalska A;

W: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i zaburzenia współwystępujące. Wyd. Naukowe UMP (red. B. Galas-Zgorzelewicz, E. Mojs), ISBN 978-83-7597-379-2, Poznań 2019, rozdział 6, str.:89-110, MNiSW-20.

Events

Date:
1.XII.2017
Where:
Wydział Biologii UAM, Poznań

Posiedzenie Rady Instytutu Biologii Eksperymentalnej
"Analiza genomu i epigenomu człowieka w uwarunkowanych wieloczynnikowo chorobach cywilizacyjnych" (wykład)

Date:
6-8.IX.2017
Where:
Gdańsk

Ogólnopolska Konferencja Biotechnologów i Mikrobiologów Konferencja Biomillenium 2017
„Demodekoza jako kliniczny efekt interakcji: mikrobom- roztocz-człowiek” (wykład)
„Human Beta-Defensin genes variability as a risk factor of dental (carries), periodontal (periodontitis) and oral mucosa (recurrent aphtous stomatitis) pathology” (plakat)

Date:
3.VI.2017
Where:
Poznań

I Wielkopolski Dzień Periodontologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Studenckie Towarzystwo Naukowe „Palenie tytoniu jako czynnik ryzyka zmian w profilu metylacji DNA istotnych w rozwoju zapalenia przyzębia” (wykład)

Date:
1-3.VI.2017
Where:
Poznań

17th International Congress of Young Medical Scientists
“Periodontal disease as a risk factor of sclerosis multiplex - dental examination and apolipoprotein E genotype analysis“(wykład)

Date:
6.V.2017
Where:
Poznań

II International Student Congress of Medical Sciences
“Frontiers in Neuroscience Neuropharmacology and Neurophysiology”, Congress Centre of Poznań University of Medical Sciences “Genetic and epigenetic basis of Gilles de la Tourette syndrome – new perspectives for tics disorders pharmacotherapy “ (wykład)

Date:
10-11.III.2017
Where:
Olomouc, Czech Republic

11th East West Immunogenetics Conference
“U-gene multi-national network for the study on genetic background of aberrant thermogenin expression (UCP1) in obesity leading to cardio-metabolic disorders” (wykład)

Date:
24-25.XI.2016
Where:
Poznań

XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej TYTOŃ A ZDROWIE
“Influence of smoking on global DNA methylation and risk for a periodontal disease” (wykład)

Date:
4.XI.2016
Where:
Warszawa

Polish-French Scientific Conference
"Alzheimer’s disease and neurodegenerative disorders: what challenges for tomorrow ?” “Periodontitis and periopathogens as a risk factor for Alzheimer’ss disease and stroke” (plakat)

Date:
22.IX.2016
Where:
Łódź

V Polski Kongres Genetyki
“Multi-national network of excellence for research on genetic predisposition to cardio-metabolic disorders due to UCP1 gene polymorphisms” (wykład)

Date:
27-30.VI.2016
Where:
Druskininkai, Lithuania

XIVth International Conference of the Lithuanian Biochemical Society
“Markers of chronic stress in rat brain”(wykład)

Date:
7-10.IX.2016
Where:
Poznań

Annual World Dental Congress
“Genetic and epigenetic background of aggressiveand chronic periodontitis” (wykład)
"Interleukin 1 β genotype and clinical phenotype in recurrent aphtous stomatitis” (wykład)
“Periodontal diseases as a risk factor for stroke- preliminary data (plakat)

Date:
21-23.IV.2016
Where:
Wrocław

10th East-West Immunogenetics Congress
“Interleukin 1 beta gene variability impact on etiology of recurrent aphthous stomatitis – data from a genetic association analysis in a Polish cohort of patients” (plakat)

Date:
18-19.III.2016
Where:
Warszawa

II Konferencja Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego
“Dietary deficiencies in patients with periodontal diseases” (plakat)

Date:
25-26.XI.2015
Where:
Poznań

XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa TYTOŃ A ZDROWIE
"Razem dla zdrowia. Interdyscyplinarne ujęcie tytoniu, alkoholu, narkotyków i leków" (wykład)

Date:
30.09-2.10.2015
Where:
Grodno, Rep. Belarus

International Scientific Meeting
“Metabolic syndrome: Experiment, Clinics and Therapy” (wykład)

Date:
28-30.09.2015
Where:
Poznań

XXVIII Konferencja Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
“Zdrowie Psychiczne a etapy rozwoju” (wykład)

Date:
2-3.07.2015
Where:
Warszawa

EMBO Young Scientists Forum 2015
(plakat)

Date:
3-7.06.2015
Where:
London, UK

8th Conference of the European Federation of Periodontology EUROPERIO 8
(plakat)

Date:
19.03.2015
Where:
Poznań

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Dietetyka Gerontologiczna – wyzwania i szanse" (wykład)

Date:
9-12.04.2014
Where:
Kraków

12 Kongres Stomatologów Polskich
(wykład)

Date:
23-25.10.2013
Where:
Grodno, Rep. Belarus,

International Scientific Meeting
“Metabolic syndrome: Experiment, Clinics and Therapy” (wykład)

Date:
5-7.09.2013
Where:
Polańczyk

VIII Ogólnopolskie Dni Neurologii Dziecięcej
(wykład)

Date:
6-8.06.2013
Where:
Poznań

10th Baltic Bone and Cartilage Conference
(wykład)

Date:
12.04.2013
Where:
Poznań

Seminarium Naukowe Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydziału Lekarskiego II UM

Date:
3-7.06.2012
Where:
Wiedeń, Austria

7th Conference of the European Federation of Periodontology EUROPERIO 7
(plakat)

Awards

Awarded: dr hab. n. med. Anna Kowalska
Dr hab. Anna Kowalska received the scientific team award of the Rector of Poznan Karol Marcinkowski University of Medical Sciences awarded to a team consisting of: Dr hab. Zuzanna Ślebioda, Prof. dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska, Dr hab. Anna Kowalska.

Given by: Rector of Poznan Karol Marcinkowski University of Medical Sciences

for a series of 7 papers on selected genetic aspects and systemic conditions accompanying chronic recurrent aphthous stomatitis

Awarded: dr hab. n. med. Anna Kowalska
Scholarship Conference.
Given by: French Embassy in Poland, French Institute.

Poster: "Periodontitis and periopathogens as a risk factor for Alzheimer's disease and stroke" (Kowalska A, Kurhańska-Flisykowska A et al.), Polish-French Scientific Conference: Alzheimer's disease and neurodegenerative disorders: what challenges for tomorrow? Poznan, 4.11.2016 r.

Awarded: dr hab. n. med. Anna Kowalska
Powołanie na członka Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu na kadencję 2010-2014
Given by: Rada Naukowa Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Awarded: dr hab. n. med. Anna Kowalska
Stypendium naukowe JSPS (Japanese Society for the Promotion of Science) na 2 tygodniowy udział w Summer Program Lecture Course
Given by: Brain Sciences Institute RIKEN w Tokio, Japonia