The objects of conducted research are genetics of the multifactorial ocular diseases, keratoconus and high grade myopia particularly.

Publications

Genetic markers of therapy response in chronic hepatitis C - a study of IL28B rs12979860 single nucleotide polymorphism in patietns treated with pegylated interferon alpha and ribavirin.

Świątek-Kościelna B, Kałużna E, Rembowska J, Antosik D, Nowak J, Januszkiewicz-Lewandowska D;

Pol Acad Sci. Ann Rep, 2015, 70-72.

Rozdział 2: Genetyka.

Zawada M, Liweń I, Rembowska J, Januszkiewicz D, Nowicka K, Swiątek B, Wender M, Nowak J;

W: Stwardnienie rozsiane. (red. J. Losy), Wyd. Czelej Sp. z o.o., Lublin, 2013, ISBN 978-83-7563-146-3: 17-28.

Events

Date:
18-20 VI 2015
Where:
Poznań

XLVI Zjazd Okulistów Polskich, „Characteristics of miRNAs in cornea”

Date:
8-10 IX 2014
Where:
Bydgoszcz

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, „Analiza genomu mitochondrialnego u pacjentów ze stożkiem rogówki z populacji polskiej.”

Date:
1-4.10.2014
Where:
Nicea

Congress European Association for Vision and Eye Research, „Analysis of Keratoconus genetic factors within Keratoconus loci and mtDNA.”

Date:
10-13 września 2013
Where:
Poznań

4th Polish Congress of Genetics, „Characteristics of miRNAs localized within keratoconus loci”

Date:
5-8.10.2011
Where:
Kreta

Congress European Association for Vision and Eye Research, Analysis of locus 2q13 in Ecuadorian family with keratoconus

Awards

Awarded:
dr n. farm. Justyna Karolak
dr n. med. Dorota Nowak
Barbara Ginter-Matuszewska
prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
This prize (Bronze Helix) for the poster.
Given by: 5th Polish Congress of Genetics.

Downregulation of core elements of TGF-b, Hippo, Wnt, and collagen synthesis pathways in keratoconus corneas", Łódź, 19-22.09.2016.

Awarded: dr n. med. Dorota Nowak
Grant podróżny umożliwiający udział w Congress of European Association for Vision and Eye Research 2011
Given by: European Association for Vision and Eye Research

„Analysis of locus 2q13 in Ecuadorian family with keratoconus”, 5-8.10.2011