Deputy Director of Administration.

Awards

Awarded: mgr Małgorzata Strecker
Medal Złoty
Given by: Prezydent RP

Medal za Długoletnią Służbę. Wręczenie odznaczenia odbyło się podczas uroczystości z okazji jubileuszu 40-lecia Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, 25.06.2014 r.