dr Aleksandra Zielińska

jest absolwentką kierunku chemia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2018 r. obroniła z wyróżnieniem dysertację doktorską pt. Synteza i charakterystyka stałych nanocząstek oraz nanostrukturalnych nośników lipidowych przeznaczonych do celów kosmetycznych i farmaceutycznych. Część pracy została zrealizowana podczas staży zagranicznych m.in. na Wydziale Farmacji Freie Universität Berlin (Niemcy), w Erlangen Catalysis Resource Center, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy) oraz na Wydziale Farmacji w Coimbrze (Portugalia). Aktywność naukowa dr A. Zielińskiej zaowocowała licznymi publikacjami naukowymi, rozdziałami w monografiach naukowych oraz prezentacją wyników badań na konferencjach krajowych i zagranicznych, licznych seminariach i warsztatach naukowych z przemysłem w Polsce i za granicą (m.in. w Barcelonie, Paryżu, Genui). Dr A. Zielińska została wyróżniona wieloma nagrodami za najlepsze prezentacje wyników prac badawczych. Brała również aktywny udział w licznych szkoleniach, m.in. w ramach Projektu Skills Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, których celem było zarówno doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami naukowymi i zespołami badawczymi, jak i rozwój umiejętności z zakresu komunikacji naukowej oraz kształtowanie postaw proinnowacyjnych. Ponadto, została laureatką w Konkursie TransFormation.doc, organizowanego przez MNiSW, którego nagrodą był wyjazd na Szkolenie z Przedsiębiorczości i Umiejętności Miękkich Niezbędnych do Współpracy z Gospodarką w University of Alberta School of Business w Edmonton, w Kanadzie.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NAUKOWE

  • Redaktor gościnny Wydania Specjalnego pt. Current Research on the Cytotoxicity of Drugs to Animals and Humans, w czasopiśmie Toxics (IF = 3.271), wyd. MDPI
  • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Farmaceutycznej 2020 (Atlanta, USA)
  • Ambasador Nauki nadany przez Wydawnictwo Bentham Science 2019-2020 (Cambridge, UK)
  • II nagroda za najlepszą prezentację ustną pt. Synthesis of solid lipid nanoparticles and nanostructured lipid carriers for pharmaceutical and cosmetic purposes na konferencji międzynarodowej 6th European Young Engineers Conference (EYEC), Warszawa; 24.04.2017 – 26.04.2017
  • I nagroda za najlepszy poster naukowy pt. Marula oil as a successor of argan oil na konferencji międzynarodowej 5th European Young Engineers Conference (EYEC), Warszawa; 20.04.2016 – 22.04.2016
  • I nagroda za najlepszy poster naukowy pt. Encapsulation of carbamazepine in solid lipid nanoparticles (SLN) for immediate drug release na konferencji międzynarodowej 18th JCF-Frühjahrssymposium 2016, Kiel (Niemcy); 16.03.2016 – 19.03.2016
  • I nagroda za najlepszy poster naukowy pt. Meadowfoam seed oil loaded nanostructured lipid carriers (NLC) with optimized particle matrix for drug delivery na konferencji międzynarodowej 17th JCF-Frühjahrssymposium 2015, Münster (Niemcy); 25.03.2016 – 28.03.2015
  • Laureat ogólnopolskiego Konkursu doc organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie dla zarządzania badaniami i ich wynikami”.

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr n. chem. Aleksandra Zielińska
Dr Aleksandra Zielińska z Zakładu Funkcji Kwasów Nukleinowych naszego instytutu została laureatką Programu START 2021.
Przyznał: FNP

Stypendium Programu START 2021