Absolwentka kierunku Biotechnologia (specjalność Diagnostyka Genetyczna) na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jest związana z Instytutem Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu od 2015 roku. Pod koniec 2017 roku została zatrudniona w Zakładzie Funkcji Kwasów Nukleinowych. Zajmuje się prowadzeniem badań związanych z analizą funkcji kwasów nukleinowych, badaniem predyspozycji do dziedzicznego występowania chorób nowotworowych oraz opracowaniem i optymalizacją metod diagnostyki molekularnej chorób dziedzicznych i nowotworowych.

Publikacje