Absolwenta biotechnologii ze specjalizacją z diagnostyki genetycznej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Swoje doświadczenia w pracy laboratoryjnej uzyskała w trakcie studiów inżynierskich wykonując badania w ramach projektów badawczych dr n. med. Agnieszki Malcher dotyczących „Poszukiwania genów krytycznych dla oligo- i azoospermii u człowieka” oraz „Nowych wariantów genetycznych powodujących azoospermię: analiza całego genomu i funkcjonalne badania in vitro”. W trakcie studiów magisterskich zajmowała się wykorzystaniem technologii CRISPR/Cas9 w modyfikacji genomu świni na potrzeby utworzenia organizmu modelowego dla rodzinnej polipowatości jelita (FAP).

Ponadto, poszerzyła swoje kompetencje o pracę w wiodącej firmie biotechnologicznej zajmującej się sprzedażą wyposażenia laboratoryjnego – Argenta oraz międzynarodowej sieci przychodni, specjalizujących się w prowadzeniu badań klinicznych – Synexus.

Obecnie obejmuje stanowisko Biologa w projekcie dr n. med. Marty Olszewskiej pt. „Badanie lokalizacji chromosomów w ludzkich plemnikach o różnym stopniu integralności chromatyny oraz różnicach w poziomie markerów epigenetycznych, z uwzględnieniem kariotypów oraz poszczególnych frakcji plemnikowych”.