Absolwentka kierunku Biologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (specjalność Biologia sądowa). Obecnie współpracuje przy badaniach nad zmiennością genetyczną populacji ludzkich z wykorzystaniem wysokoprzepustowych metod badawczych oraz przy badaniach związanych z pierwotną dyskinezą rzęsek.