Przedmiotem zainteresowań w realizowanym projekcie naukowym są wieloczynnikowe choroby gałki ocznej, prowadzące zaburzeń jakości widzenia – stożek rogówki oraz wysoka krótkowzrocznosć.  Celem badań jest poznanie nowych czynników genetycznych zaangażowanych w powstawanie wspomnianych schorzeń, a także próba ustalenia związku pomiędzy tymi czynnikami, a występowaniem fenotypu choroby. Projekt opiera się na badaniach molekularnych prowadzonych w polskiej i ekwadorskiej grupie pacjentów.

Publikacje

Konferencje

Data:
18-20.06.2015
Gdzie:
Poznań

Mutational screening of ZNF469 in Polish patients with keratoconus.

Data:
06-09.06.2015
Gdzie:
Glasgow

Evidence against ZNF469 being causative for keratoconus

Data:
18-22.10.2014
Gdzie:
San Diego

Transcriptome analyzes in human corneas derived from keratoconus and control individuals from Poland.

Data:
01-04.10.2014
Gdzie:
Nicea

Analysis of Keratoconus genetic factors within Keratoconus Loci and mtDNA.

Data:
10-13.09.2013
Gdzie:
Poznań

Analysis of VSX1 gene in Polish patients with keratoconus. 4th Polish Congress of Genetics

Data:
13-15.06.2013
Gdzie:
Warszawa

The role of inflammatory mediators in keratoconus.

Data:
10-13.10.2012
Gdzie:
Nicea

Analysis of lincRNA at 13q32 keratoconus locus.

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr n. farm. Justyna Karolak
Nagroda Naukowa Specjalna
Przyznał: Rektor Uniwesytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

za osiągnięcia uzyskane w roku 2016 (30.11.2017 r.)

Kto: dr n. farm. Justyna Karolak
Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
Przyznał: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Za najlepszą pracę doktorską z okresu 1.01.2014 do 30.06.2016 r.

Kto:
dr n. farm. Justyna Karolak
dr n. med. Dorota Nowak
Barbara Ginter-Matuszewska
prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Brązowa Helisa
Przyznał: Komitet Organizacyjny V Polskiego Kongresu Genetyki

III nagroda za plakat: "Downregulation of core elements of TFG-b, Hippo, Wnt, and collagen synthesis pathways in keratoconus corneas, Łódź, 19-21.09.2016 r.

Kto: dr n. farm. Justyna Karolak
Grant podróżny umożliwiający udział w European Human Genetics Conference 2015
Przyznał: Organizatorzy European Human Genetics Conference 2015

„Evidence against ZNF469 gene being the gene for keratoconus in general population”.

Kto: dr n. farm. Justyna Karolak
Stypendium konferencyjne ESHG
Przyznał: ESHG

Glasgow 2015

Kto: dr n. farm. Justyna Karolak
Stypendium doktorskie UMP
Przyznał: UMP

Poznań 2014

Kto:
dr n. farm. Justyna Karolak
dr n. med. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
Stypendium
Przyznał: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

W ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”

Kto: dr n. farm. Justyna Karolak
Nagroda za plakat w Sesji Cytogenetyka klasyczna i molekularna
Przyznał:

Karolak JA, Wakui K, Shaffer G, Gajecka M. Charakterystyka równocześnie występujących duplikacji i delecji w zespole monosomii 1p36, IV Polski Kongres Genetyki, Poznań

Kto: dr n. farm. Justyna Karolak
Stypendium wyjazdowe ESGM-ESHG
Przyznał: ESGM-ESHG

Bertinoro 2013

Kto: dr n. farm. Justyna Karolak
Stypendium doktorskie Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski
Przyznał: Operacyjny Kapitał Ludzki

Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poznań 2013