Publikacje

Do NBN gene mutations influence DNA synthesis and the expression of DNA repair?

Nowak J, Świątek B, Rembowska J, Dzikiewicz-Krawczyk A, Zawada M, Nowicka K;

Pol Acad Sci. Ann Rep, 2013, 93-95.

Rozdział 2: Genetyka.

Zawada M, Liweń I, Rembowska J, Januszkiewicz D, Nowicka K, Swiątek B, Wender M, Nowak J;

W: Stwardnienie rozsiane. (red. J. Losy), Wyd. Czelej Sp. z o.o., Lublin, 2013, ISBN 978-83-7563-146-3: 17-28.

Prevalence of the most frequent BRCA1 mutations in Polish population.

Brozek I, Cybulska C, Ratajska M, Piatkowska M, Kluska A, Balabas A, Dabrowska M, Nowakowska D, Niwinska A, Pamula-Pilat J, Tecza K, Pekala W, Rembowska J, Nowicka K, Mosor M, Januszkiewicz-Lewandowska D, Rachtan J, Grzybowska E, Nowak J, Steffen J, Limon J;

J Appl Genet, 2011, 52 (3): 325-330.

Nagrody i wyróżnienia

Kto:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
dr n. med. Katarzyna Iżykowska
dr n. biol. Mariola Zawada
mgr Karina Nowicka
,,Złota Helisa''
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne

Za plakat w Sesji Cytogenetyka klasyczna i molekularna. K. Iżykowska, M. Zawada, K. Nowicka, P. Grabarczyk, W.D. Ludwig, C.A. Schmidt, G.K. Przybylski: Charakterystyka cytogenetyczna i molekularna aberracji chromosomowych w białaczce z dużych ziarnistych limfocytów T. IV Polski Kongres Genetyki, Poznań, 10- 13.09.2013

Kto:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
dr n. med. Katarzyna Iżykowska
dr n. biol. Mariola Zawada
mgr Karina Nowicka
Nagroda cytogenetyczna ,,Bocian''
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne

Za pracę zespołową: K. Iżykowska, M. Zawada, K. Nowicka, P. Grabarczyk, W.D. Ludwig, C.A. Schmidt, G.K. Przybylski: Charakterystyka cytogenetyczna i molekularna aberracji chromosomowych w białaczce z dużych ziarnistych limfocytów T. IV Polski Kongres Genetyki, Poznań, 10-13.09.2013.