Z-ca dyrektora Instytutu ds. administracyjnych.

Nagrody i wyróżnienia

Kto: mgr Małgorzata Strecker
Medal Złoty
Przyznał: Prezydent RP

Medal za Długoletnią Służbę. Wręczenie odznaczenia odbyło się podczas uroczystości z okazji jubileuszu 40-lecia Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, 25.06.2014 r.