Jestem absolwentką biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na przełomie 2015/2016 roku odbyłam roczny staż w Oklahoma Medical Reseach Foundation w ramach programu Visiting Research Graduate Traineeship Program. Od stycznia 2019 roku jestem doktorantką w Instytucie Genetyki Człowieka PAN, w Grupie Funkcji Niekodujących Części Genomu i pod kierownictwem dr n.med. Agnieszki Dzikiewicz-Krawczyk realizuję badania w projekcie: „Funkcjonalna analiza regionu regulatorowego genu IGH w chłoniakach nieziarniczych z komórek B”, finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Kto: mgr Marta Kasprzyk
W ramach nagrody Marta została wybrana do zaprezentowania swojego plakatu w formie krótkiego wykładu
Przyznał: 4th International Conference on the Long and the Short of Non-Coding RNAs

W ramach nagrody Marta została wybrana do zaprezentowania swojego plakatu w formie krótkiego wykładu:
“Functional dissection of IGH enhancers and enhancer RNAs in B-cell lymphomas”
Współautorzy pracy: Marta Kasprzyk, Weronika Sura, Wojciech Łosiewski, Marta Podralska, Marta Kazimierska, Tomasz Woźniak, Natalia Rozwadowska, Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk

Kto: mgr Marta Kasprzyk
Helisa 2022
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, VI Polski Kongres Genetyki, Kraków, 27-30.06.2022 r.

za najlepsze plakaty zaprezentowane na sesji Genetyki Człowieka: Marta Kasprzyk, Weronika Sura, Wojciech Łosiewski, Marta Podralska, Marta Kazimierska, Tomasz Woźniak, Natalia Rozwadowska, Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk - Functional dissection of IGH enhancers and enhancer RNAs in B-cell lymphomas.