Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Kto: mgr inż. Marta Kazimierska
Stypendium
Przyznał: Dyrektor IChB PAN

Stypendium na rok akademicki 2020/21