Mgr inż. Michał Walczak realizuje pracę doktorską w Instytucie Genetyki Człowieka PAN od sierpnia 2015 roku. W prowadzonych badaniach z dziedziny farmakogenetyki zajmuje się analizą podłoża genetycznego, warunkującego zmienną reakcję pacjentów na leczenie. Obszar jego zainteresowań obejmuje geny zaangażowane w odpowiedź organizmu na leczenie biologiczne stosowane w chorobach autoimmunologicznych, leki przeciwbólowe oraz leki kannabinoidowe. Badania prowadzone są w oparciu o wysokoprzepustowe metody sekwencjonowania następnej generacji.

Publikacje

Pharmacogenetics of cannabinoids.

Hryhorowicz S, Walczak M, Zakerska-Banaszak O, Słomski R, Skrzypczak-Zielińska M;

Eur J Drug Metab Pharmacokinet., 2018, 43 (1): 1-12, Epub 2017 May 22.

Konferencje

Data:
2015
Gdzie:
Glasgow

The European Human Genetics Conference