Profesor Witt jest od 2016 r. dyrektorem Instytutu Genetyki Człowieka PAN oraz od wielu lat kierownikiem Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej Instytutu.

W latach 1998 – 2014 był zastępcą dyrektora ds. naukowych w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Od 2019 r. jest członkiem rad naukowych Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu oraz Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Od 2019 r. jest przewodniczącym  Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN. W 2021 r. został wybrany członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności (PAU).

W latach 1994 i 1996, prof. Witt był profesorem wizytującym w National  Institutes of Health (NIH) w Bethesda, USA. W tym czasie zaangażował się we wprowadzenie w Polsce światowych standardów diagnostyki mukowiscydozy,  co zaowocowało stworzeniem w IGC PAN w Poznaniu centrum referencyjnego analizy molekularnej mukowiscydozy. Prof. Witt był także współorganizatorem Polskiej Grupy Roboczej ds. Mukowiscydozy, w której pełnił funkcję członka Zarządu i przewodniczącego. Od kilku lat, ze względu na zainteresowania pierwotną dyskinezą rzęsek, prof. Witt angażuje się również w proces stworzenia polskiego centrum referencyjnego ds. diagnostyki pierwotnej dyskinezy rzęsek (współpraca z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział w Rabce-Zdrój).

Od 2001 r., Prof. Witt jest redaktorem w sekcji Genetyki Człowieka czasopisma Journal of Applied Genetics, członkiem Zarządu Szkoły Medycyny Molekularnej w Warszawie ; był  Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Prof. Witt zainicjował także oraz był przewodniczącym dwóch zespołów ekspertów opracowujących założenia do ustawy o (i) wykonywaniu testów genetycznych dla celów zdrowotnych oraz (ii) założenia do pakietu ustaw o badaniach naukowych w biomedycynie oraz o biobankowaniu.

Wśród zainteresowań badawczych i naukowych Prof. Witta znajdują się: genetyka molekularna chorób genetycznych układu oddechowego (mukowiscydoza, zespół nieruchomych rzęsek); molekularne aspekty chorób hematoonkologicznych i przeszczepów szpiku; aspekty etyczne i prawne badań genetycznych. Od wielu lat Prof. Witt praktykuje w zakresie genetyki klinicznej. Jest autorem ponad 70 prac oryginalnych, 34 przeglądowych oraz 20 rozdziałów książkowych. Prace te zostały opublikowane w uznanych czasopismach naukowych, takich jak: Hum Genet, Am J Reprod Immunol, Biochem Biophys Res Commun, J Immunol, Am J Med Genet, Ann Hum Genet, Clin Genet, J Med Genet, Pediatric Pulmonol, J Gerontol, Leukemia Res, Leukemia.

Publikacje

Special Issue on “Primary Ciliary Dyskinesia: Genetics, Molecular Mechanisms, Diagnostic and Therapeutic Perspectives.

Witt M, Ziętkiewicz E, Bukowy-Bieryllo Z (guest editors)

Int J Molec Sci (MDPI), closed Dec 30, published 2022

IF-5,923 MNiSW-80

Nagrody i wyróżnienia

Kto: prof. dr hab. n. med. Michał Witt
Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego.
Przyznał: Wydział V Nauk Medycznych PAN, Uchwała Wydziału Nauk Medycznych PAN z dnia 22.11.2018 r. Wręczenie Medalu – Warszawa, 13 grudnia 2018 r.

Za wybitne wyniki badań naukowych z zakresu genetyki klinicznej człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki mukowiscydozy i zespołu nieruchomych rzęsek oraz rozwijanie poradnictwa genetycznego.

Kto:
mgr Alicja Rabiasz
prof. dr hab. n. med. Ewa Ziętkiewicz
prof. dr hab. n. med. Michał Witt
Złota Helisa
Przyznał: Nagroda - "Złota Helisa", została przyznana przez Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka.

"Złota Helisa" przyznana podczas IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (13-15.09.2018, Bydgoszcz) za plakat: "Schmidtea mediterranea as a model organism to study novel genes potentially involved in primary ciliary dyskinesia pathogenesis"

Kto: prof. dr hab. n. med. Michał Witt
Złoty Krzyż Zasługi, 25.06.2014 r.
Przyznał: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki. Wręczenie odznaczenia odbyło się podczas uroczystości z okazji jubileuszu 40-lecia Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, 25.06.2014 r.

Kto:
dr n. med. Maciej Dąbrowski
dr hab. n. med. i n. o zdr. Zuzanna Bukowy-Bieryłło
prof. dr hab. n. med. Michał Witt
prof. dr hab. n. med. Ewa Ziętkiewicz
Nagroda za najlepsze doniesienie konferencyjne
Przyznał: Komitet Organizacyjny Konferencji BEAT-PCD 1st Training School of the CIOST action and Second Young Researcher’s Meeting on Primary Ciliary Dyskinesia, Paryż, 26-30.04.2016 r.

za najlepszy plakat pt.: “Translational suppresion of premature termination codons in selected genes involved in primary cliary dyskinesia”.

Kto:
dr hab. n. med. i n. o zdr. Zuzanna Bukowy-Bieryłło
dr n. med. Maciej Dąbrowski
prof. dr hab. n. med. Michał Witt
prof. dr hab. n. med. Ewa Ziętkiewicz
Złota Helisa
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne i Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

Za plakat "Zastosowanie translacyjnego odczytu przedwczesnych kodonów STOP (PTC readthrough) w patogenezie pierwotnej dyskinezy rzęsek" (IV Polski Kongres Genetyki, Poznań, 10-13.09.2013).

Kto:
dr n. med. Maciej Dąbrowski
dr hab. n. med. i n. o zdr. Zuzanna Bukowy-Bieryłło
prof. dr hab. n. med. Michał Witt
prof. dr hab. n. med. Ewa Ziętkiewicz
„Złota Helisa"
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne i Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

Za plakat "Zastosowanie translacyjnego odczytu przedwczesnych kodonów STOP (PTC readthrough) w patogenezie pierwotnej dyskinezy rzęsek" (IV Polski Kongres Genetyki, Poznań, 10-13.09.2013