Publications

Badania DNA w chorobach neuromięśniowych.

Kaczmarek-Ryś M, Hoppe-Gołębiewska J, Pławski A, Skrzypczak-Zielińska M, Boruń P, Hryhorowicz S, Wigowska-Sowińska J, Słomski R;

W: Analiza DNA – Praktyka, ISBN 978-83-716-763-9, Poznań, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, rozdział 8, str 147-163.

Badania DNA w nieswoistych chorobach zapalnych jelit.

Skrzypczak-Zielińska M, Zakerska-Banaszak O, Kaczmarek-Ryś M, Dobrowolska-Zachwieja A, Jakubowska-Burek L, Pławski A, Boruń P, Hoppe-Gołębiewska J, Hryhorowicz S, Szalata M, Hnatyszyn A, Łykowska-Szuber L, Eder P, Garyel M, Linke K, Słomski R;

W: Analiza DNA – Praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISBN 978-83-716-763-9, Poznań 2014 rozdział 9, str 165-180,

Evaluation of the prognostic usefulness of 420C/T, 750A/T, -857C/T polymorphisms in the TNF-α gene among Polish patients with Crohn’s disease – original paper.

Jakubowska-Burek L, Kucharski M, Kaczmarek M, Hoppe-Gołębiewska J, Zakerska O, Linke K, Słomski R, Drews M, Marciniak R, Dobrowolska-Zachwieja A:

Prz. Gastroenterol, 2009, 4 (6): 298-301.

Pirosekwencjonowanie - sekwencjonowanie w czasie rzeczywistym.

Słomski R, Kaczmarek M, Hoppe-Gołębiewska J, Szalata M;

W: Analiza DNA, teoria i praktyka (red. R. Słomski). Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2008, ISBN 978-83-7160-496-6: 435-443.

Wykrywanie delecji i duplikacji metodą MLPA.

Pławski A, Kaczmarek M, Podralska M, Hoppe-Gołębiewska J, Słomski R;

W: Analiza DNA, teoria i praktyka (red. R. Słomski). Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2008, ISBN 978-83-7160-496-6: 225-229.

Awards

Awarded: mgr Justyna Hoppe-Gołębiewska
Award for the best original publication in 2018
Given by: Director of the Institute of Human Genetics PAS

the best original publication in 2018 entitled: "Modifying impact of RET gene haplotypes on medullary thyroid carcinoma clinical course" published in the prestigious journal Endocrine-Related Cancer