The title of professor of medical sciences in the discipline of medical biology

 1. Dr hab. Marzena Gajęcka
  By the decision from June 2 2016  the President of the Republic of Poland awarded Dr. hab. Marzena Gajęcka with the scientific title of professor of medical sciences.
 2. Dr. hab. med. sci. Grzegorz Przybylski – Resolution on supporting the application to have the title of professor awarded.
  By the decision from September 15-th 2017 the President of the Republic of Poland awarded Dr. hab. Grzegorz Przybylski with the scientific title of professor of medical sciences.
 3. Dr hab. n. med. Andrzej Pławski
  By the decision from July 30 2018  the President of the Republic of Poland awarded Dr. hab. Andrzej Pławski with the scientific title of professor of medical sciences.

Habilitations in medical science granted by the Scientific Council of the Institute of Human Genetics PAS

 1. Dr Małgorzata Dawidowska uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na podstawie osiągnięcia naukowego pt.: “Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci w ujęciu badań podstawowych i translacyjnych”,
  44th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 16.10.2019 r.
 2. Dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na podstawie osiągnięcia naukowego pt.: “Rola mikroRNA w paogenezie nowotworów hematologicznych”,
  44th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 16.10.2019 r.
 3. Dr Marzena Skrzypczak-Zielińska uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na podstawie osiągnięcia naukowego pt.: “Molekularne aspekty badań farmakogenetycznych w nieswoistych chorobach zapalnych jelit i wrażliwości na anestetyki”,
  44th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 16.10.2019 r.
 4. Dr Magdalena Żurawek uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Genetyczne i epigenetyczne czynniki związane z nieswoistą odpowiedzią immunologiczną w cukrzycy typu 1 i autoimmunologicznej chorobie Addisona (pierwotnej niedoczynności kory nadnereczy)”,
  42th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 05.03.2019 r.
 5. Dr Ewa Strauss uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Heterogenność genetycznych uwarunkowań chorób układu krążenia”,
  42th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 05.03.2019 r.
 6. Dr Monika Frączek was awarded the title of associate professor in medical sciences (medical biology discipline) based on the habilitation thesis entitled:  Mechanizmy patogenetyczne infekcji bakteryjnych w nasieniu ludzkim. Potencjalne biomarkery zapalne w nasieniu”.
  36th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 21.02.2017 r.
 7. Dr Natalia Rozwadowska was awarded the title of associate professor in medical sciences (medical biology discipline) based on the habilitation thesis entitled: Charakterystyka molekularna oraz modyfikacja genetyczna mięśniowych komórek macierzystych w odniesieniu do ich przydatności w terapii regeneracyjnej”.
  36th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 21.02.2017 r.
 8. Kamila Kusz-Zamelczyk was awarded the title of associate professor in medical sciences (medical biology discipline) based on the habilitation thesis entitled: “The role of NANOS and PUMILIO proteins in the development of male germ cells”.
  34th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 20.06.2016 r.
 9. Maciej Giefing was awarded the title of associate professor in medical sciences (medical biology discipline) based on the habilitation thesis entitled: “Identification of genes related to classical Hodgkin lymphoma pathogenesis”.
  28th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 26.06.2014 r.
 10. Małgorzata Jarmuż-Szymczak was awarded the title of associate professor in medical sciences (medical biology discipline) based on the habilitation thesis entitled: “Short arm of chromosome 21 analysis in breakpoint regions in the most frequent human robertsonian translocations and primate genomes”.
  25th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 25.03.2013 r.

PhD degrees in medical sciences granted by the Scientific Council of the Institute of Human Genetics PAS

 1. Mgr Anna Rugowska
  Rozprawa doktorska pt. Wpływ ekspresji koneksyny 43 w ludzkich komórkach macierzystych pochodzenia miogennego na poziom zjawisk arytmogennych oraz na stopień przebudowy pozawałowego serca w modelu szczurzym.
  44th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 16.10.2019 r.
 2. Mgr Bronisława Szarzyńska-Zawadzka
  Rozprawa doktorska pt. Czynniki genetyczne w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej z prekursorów limfocytów T(TALL): ocena wartości prognostycznej i znaczenia w biologii choroby.
  44th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 16.10.2019 r.
 3. Mgr Karolina Nowicka-Bauer
  Rozprawa doktorska pt. Analiza proteomu plemnikowego – próba identyfikacji białek istotnych dla etiopatogenezy niepłodności męskiej.
  42th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 05.03.2019 r.
 4. Mgr Kinga Bednarek
  Rozprawa doktorska pt. Udział wybranych genów o potencjale onkogennym lub supresorowym w patogenezie płaskonabłonkowego raka krtani.
  42th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 05.03.2019 r.
 5. Damian Janecki, MSc
  Doctoral dissertation: Posttranscriptional regulation of SPINDLINs, potential modulators of cell cycle and apoptosis in the model of human seminoma.
  41th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, Poznań, 08.10.2018
 6. Maciej Dąbrowski, MSc
  Doctoral dissertation: Aminoglycoside-stimulated translational readthrough of pramature termination codons in primary ciliary dyskinesia.
  40th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, Poznań, 26.06.2018
 7. Agnieszka Zimna, MSc
  Doctoral dissertation: Influence of hypoxia prevailing in post-infarction heart on proangiogenic gene expression and biological features of human myoblast cells applied as a pro-regenerative therapeutic tool.
  40th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, Poznań, 26.06.2018
 8. Jarosław Lewandowski, MSc
  Doctoral dissertation: The impact of in vitro cell culture duration on the maturation of cardiomyocytes derived from induced pluripotent stem cells of myogenic origin.
  38th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, Poznań, 24.10.2017
 9. Marcin Sajek, MSc
  Doctoral dissertation: The mechanism of posttranscriptional regulation of a tumor supresor SIAH1 by PUMILIO and NANOS proteins.
  32th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 20.06.2016
 10. Paweł Boruń, MSc
  Doctoral dissertation: Development and optimization of new methods for the detection of hereditary cancer predisposition.
  32th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 20.06.2016
 11. Marta Kaczmarek-Ryś, MSc Eng
  Doctoral dissertation: Analysis of mutations and polymorphisms in RET gene among patients with hereditary and sporadic medullary thyroid carcinoma.
  32th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 20.06.2016
 12. Małgorzata Kurkowiak, MSc
  Doctoral dissertation: Analysis of new genes involved in Primary Cliary Dyskinesia (PCD).
  29th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 24.11.2014
 13. Marcin Szaumkessel, MSc
  Doctoral dissertation: The analysis of Fanconi anemia/BRCA pathway genes in laryngeal carcinoma.
  28th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 26.06.2014
 14. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj, MSc
  Doctoral dissertation: Analysis of amplified chromosomal regions containing potential oncogenes in laryngeal squamous cell carcinoma.
  28th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 26.06.2014
 15. Tomasz Kolanowski, MSc Eng
  Doctoral dissertation: Changes of nuclear architecture and transcriptome during differentiation process of human stem cells of myogenic origin.
  28th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 26.06.2014
 16. Agnieszka Malcher, MSc
  Doctoral dissertation: Identification of genes critical for spermatogenetic process; an attempt to determine molecular markers of azoospermia.
  28th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 26.06.2014
 17. Marta Olszewska, MSc Eng
  Doctoral dissertation: Cytogenetic analysis of spermatozoa and male germ cells in carriers of reciprocal chromosome translocations (RCTs) with reproductive failures.
  27th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 3.04.2014
 18. Katarzyna Iżykowska, MSc
  Doctoral dissertation: Molecular characterization of deletion in the 6q23-27 region in Sezary Syndrome and T-cell large granular lymphocyte leukemia..
  25th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 25.03.2013
 19. Dorota M. Nowak, MSc
  Doctoral dissertation: Genetic factors of keratoconus.
  24th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 3.12.2012
 20. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk, MSc
  Doctoral dissertation: Functional study of heterozygous mutations in the NBN gene.
  24th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 3.12.2012
 21. Marta Podralska, MSc
  Doctoral dissertation: The genetic background of selected hamartoma polyposis.
  24th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 3.12.2012
 22. Joanna Mikołajczyk-Stecyna, MSc
  Doctoral dissertation: Analysis of gene polymorphisms of selected metalloproteinases and their inhibitors in patients with abdominal aortic aneurysm or aortoiliac occlusive disease.
  24th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 3.12.2012
 23. Kinga Tomczak, MD
  Doctoral dissertation: Analysis of gene expression using microarrays in in vitro differentiation of sceletal muscles.
  22nd session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 7.12.2011
 24. Monika Kraszewska, MSc
  Doctoral dissertation: Methylation, mutations and rearrangements of the genes involved in pathogenesis of the T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL).
  22nd session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 7.12.2011
 25. Małgorzata Rydzanicz, MSc
  Doctoral dissertation: Mutational screening of the mitochondrial 12S rRNA gene in Polish patients with aminoglycoside-induced hearing loss.
  21st session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 17.06.2011
 26. Urszula Skrzypczak, MSc Eng
  Doctoral dissertation: Analysis of the nucleotide sequence variation of DNAH5 gene in patients with primary ciliary dyskinesia.
  19th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 29.11.2010
 27. Ewa Strauss, MSc
  Doctoral dissertation: Selected polymorphisms of MTHFR and PON1 genes and the incidence of coronary and aorto-iliac atherosclerosis and abdominal aortic aneurysms.
  19th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 29.11.2010
 28. Katarzyna Kiwerska, MSc
  Doctoral dissertation: Loss of heterozygosity in the regions harboring anticancer tumor suppressor genes in laryngeal cancer.
  18th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 8.03.2010
 29. Iwona Ziółkowska-Suchanek, MSc
  Doctoral dissertation: Mutations and polymorphisms of the NBS1 gene in multiple primary tumors.
  15th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 4.12.2008
 30. Maciej Giefing, MSc
  Doctoral dissertation: Molecular characteristic of chromosomal aberrations in classical Hodgkin lymphoma and laryngeal squamous cell carcinoma cell lines.
  15th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 4.12.2008
 31. Magdalena Żurawek, MSc
  Doctoral dissertation: GCK and HNF1α mutations and polymorphisms in Polish women with gestational diabetes.
  12th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 28.09.2007
 32. Maria Mosor, MSc
  Doctoral dissertation: Mutations and polymorphisms in NBS1 gene in children with acute lymphoblastic leukemia.
  12th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 28.09.2007
 33. Monika Frączek, MSc
  Doctoral dissertation: Male reproductive tract inflammation and oxidative metabolism in sperm.
  8th session of the Scientific Council at the Institute of Human Genetics PAS, Poznań, 7.02.2006