Head of the Institute

Prof. Michał Witt

e-mail: michal.witt@igcz.poznan.pl
phone: +48 61 657 92 55, +48 61 822 13 12

Deputy Director of Research

Prof. Ryszard Słomski

e-mail: slomski@up.poznan.pl
phone: +48 61 657 92 10

Deputy Director of Administration

MSc. Małgorzata Strecker

e-mail: malgorzata.strecker@igcz.poznan.pl
phone: +48 61 657 92 22

Chief Accountant

MSc. Ewa Gawrońska-Ratajczak

e-mail: ewa.gawronska-ratajczak@igcz.poznan.pl
phone: +48 61 657 92 62

Chairman of the Scientific Council

Prof. Maria Małgorzata Sąsiadek

e-mail: maria.sasiadek@umed.wroc.pl
phone: +48 71 784 12 55