PAS members called to participate in the work of the Department of Medical Sciences PAS:

Prof. dr hab. Janusz Limon, czł. rzecz. PAN
Katedra i Zakład Biologii i Genetyki AM
Dębinki 1
80-211 Gdańsk

Prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. koresp. PAN – Deputy Chairman of the Scientific Council
Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, czł. koresp. PAN
Katedra Biologii Molekularnej UG
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk

Prof. dr hab. Jacek Zaremba, czł. koresp. PAN
Instytut Psychiatrii i Neurologii
al. Sobieskiego 1/9
02-957 Warszawa

Individuals with a title or an academic degree and eminent postdoctoral specialists who are not employed at the Institute or are employed part-time:

Prof. dr hab. Olga Haus
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Lekarski
Collegium Medicum w Bydgoszczy
M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Prof. dr hab. Piotr Kozłowski
Zakład Genetyki Molekularnej
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

Prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej UM
ul. Rokietnicka 8
60-806 Poznań

Prof. dr hab. Jan Lubiński
Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin

Prof. dr hab. Andrzej Marszałek
Welkopolskie Centrum Onkologii
Marii Skłodowskiej-Curie
Garbary 15
61- 866 Poznań

Prof. dr hab. Barbara Naganowska
Zakład Genomiki
Instytut Genetyki Roślin PAN
Strzeszyńska 32
60-479 Poznań

Prof. dr hab. Maria Sąsiadek – Chairman of the Scientific Council
Katedra Patofizjologii
Zakład Genetyki UM
ul. Marcinkowskiego 1
50-368 Wrocław

Dr hab. Jacek Rybka
Instytut Immunologii
i Terapii Doświadczalnej PAN
Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Weigla 12
53-114 Wrocław

Prof. dr hab. Jacek Wachowiak
II Katedra Pediatrii
Klinika Hematologii, Onkologii
i Transplantologii Pediatrycznej
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

Prof. dr hab. Maciej Zabel
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UM
ul. Święcickiego 6
61-781 Poznań

Individuals with an academic title or habilitated doctoral degree employed at the Institute full-time:

Prof. dr hab. Marzena Gajęcka
Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Prof. dr hab. Maciej Kurpisz
Prof. dr hab. Andrzej Pławski
Prof. dr hab. Grzegorz Przybylski
Prof. dr hab. Ryszard Słomski
Prof. dr hab. Michał Witt
Prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz – Secretary of the Scientific Council

Dr hab. Damian Brauze
Dr hab. Monika Frączek
Dr hab. Maciej Giefing
Dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
Dr hab. Natalia Rozwadowska

Representatives of assistant professors with a doctoral degree and of assistants employed at the Institute full-time:

Dr Małgorzata Dawidowska
Dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk
Dr Marta Olszewska

Representative of young scientists

Mgr Alicja Rabiasz