PAS members called to participate in the work of the Department of Medical Sciences PAS:

Prof. dr hab. Barbara Jarząb
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Prof. dr hab. Janusz Limon
Professor Emeritus, GUM

Prof. dr hab. Marek Świtoński, Deputy Chairman of the Scientific Council
Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Katedra Biologii Molekularnej UG
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk

Prof. dr hab. Jacek Zaremba
Instytut Psychiatrii i Neurologii
al. Sobieskiego 1/9
02-957 Warszawa

Individuals with a title or an academic degree and eminent postdoctoral specialists who are not employed at the Institute or are employed part-time:

Prof. dr hab. Leonora Bużańska
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
ul. Adolfa Pawińskiego 5
02-106 Warszawa

Prof. dr hab. Andrzej Gamian
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
ul. Weigla 12
53-114 Wrocław

Prof. dr hab. Olga Haus
Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Lekarski
Collegium Medicum w Bydgoszczy
M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Prof. dr hab. Piotr Kozłowski
Zakład Genetyki Molekularnej
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

Prof. dr hab. Jan Lubiński
Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin

Prof. dr hab. Barbara Naganowska
Zakład Genomiki
Instytut Genetyki Roślin PAN
Strzeszyńska 32
60-479 Poznań

Prof. dr hab. Maria Sąsiadek – Chairman of the Scientific Council
Katedra Patofizjologii
Zakład Genetyki UM
ul. Marcinkowskiego 1
50-368 Wrocław

Prof. dr hab. Krzysztof Sobczak
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
Laboratorium Terapii Genowej
Wydział Biologii UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań

Prof. dr hab. Aleksandra Szczepankiewicz
Pracownia Badań Komórkowych i Molekularnych
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

Prof. dr hab. Maciej Zabel
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UM
ul. Święcickiego 6
61-781 Poznań

Individuals with an academic title or habilitated doctoral degree employed at the Institute full-time:

Prof. dr hab. Marzena Gajęcka
Prof. dr hab. Maciej Giefing
Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Prof. dr hab. Andrzej Pławski
Prof. dr hab. Grzegorz Przybylski
Prof. dr hab. Ryszard Słomski
Prof. dr hab. Michał Witt
Prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz – Secretary of the Scientific Council

Dr hab. Małgorzata Dawidowska
Dr hab. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk
Dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
Dr hab. Natalia Rozwadowska
Dr hab. Iwona Ziółkowska-Suchanek

Representatives of assistant professors with a doctoral degree and of assistants employed at the Institute full-time:

Dr hab. Katarzyna Kiwerska
Dr hab. Tomasz Kolanowski
Dr Marta Olszewska

Representative of young scientists

Mgr Natalia Maćkowska-Maślak