Animal models for mood disorders – from bedside to the cage.

Speaker:
Dr hab. Aleksandra Szczepankiewicz, Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Date:
27 November, 2018
Starts: 13.00

Location:
Institute of Human Genetics PAS (seminar room)

Back