Publications

Understanding cannabinoid receptors: structure and function.

Andrzejewska A, Staszak K, Kaczmarek-Ryś M, Słomski R, Hryhorowicz Sz;

Folia Biol Oecol, Acta Univ Lodziensis, 2018, 14: 1-13.

Modulacja allosteryczna receptora CB1.

Staszak K, Andrzejewska A, Kaczmarek-Ryś M, Słomski R, Hryhorowicz S

W: Nauki Przyrodnicze i Medyczne: Najnowsze doniesienia dotyczące nauk medycznych i biotechnologicznych, Lublin, 2018; ISBN: : 978-83-950719-1-1: 106-116.

Bone mineral density and the 570A>T polymorphism of the bone morphogenetic protein 2 (BMP 2) gene in patients with inflammatory bowel disease: a cross-sectional study.

Krela-Każmierczak I., Wawrzyniak A., Szymczak A., Eder P., Łykowska-Szuber L., Michalak M., Drwęska-Matelska N., Kaczmarek-Ryś M., Skrzypek-Zielińska M., Szalata M., Słomski R;

J. Physiol Pharmacol., 2017, 68 (5): 757-764.

Events

Date:
5-26 września 2014
Where:
Szczecin, Polska

„Genetyka kliniczna nowotworów 2014.”

Date:
19-21 marzec 2014
Where:
Essen, Niemcy

25 th Annual Meeting of the German Society of Humangenetics

Date:
8-13 czerwiec 2013
Where:
Paryż, Francja,

European Human Genetics Conference 2013

Date:
23 – 26 czerwiec 2012
Where:
Norymberga, Niemcy

European Human Genetics Conference 2012

Awards

Awarded:
prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
dr n. roln. Szymon Hryhorowicz
dr n. med. Marta Kaczmarek-Ryś
dr n. przyr. Aleksandra Korcz
Publication of the year 2019
Given by: Director of the Institute of Human Genetics PAS

Award of the Director of the Institute of Human Genetics of the Polish Academy of Sciences for a review entitled "Allosteric Modulation of Cannabinoid Receptor 1 — Current Challenges and Future Opportunities” published in the International Journal of Molecular Sciences, which was awarded the title of PUBLICATION OF THE YEAR 2019.

Awarded: dr n. med. Marta Kaczmarek-Ryś
Award for the best original publication in 2018
Given by: Director of the Institute of Human Genetics PAS

the best original publication in 2018 entitled: "Modifying impact of RET gene haplotypes on medullary thyroid carcinoma clinical course" published in the prestigious journal Endocrine-Related Cancer