Absolwentka Biotechnologii poznańskiej Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Jest pracownikiem Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu od 1999 roku. Pracę doktorską z zakresu diagnostyki molekularnej raka rdzeniastego tarczycy wykonała pod kierunkiem prof. Ryszarda Słomskiego i prof. Katarzyny Ziemnickiej.

Od 2003 jest wpisana na krajową listę diagnostów laboratoryjnych, a w roku 2006 zdała egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty laboratoryjnej genetyki medycznej. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej.

Jej zainteresowania naukowe to diagnostyka molekularna chorób dziedzicznych i nowotworów oraz badanie podłoża genetycznego chorób wielogenowych: IBD i osteoporozy. Współpracuje z Katedrą i Kliniką Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, katedra Medycyny Rodzinnej, Katedrą i Kliniką Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych oraz Kliniką Rehabilitacji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W ramach współpracy z Katedrą Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uczestniczyła również w badaniach z zakresu biotechnologii zwierząt.

Była kierownikiem projektu badawczego dotyczącego poszukiwanie podłoża genetycznego nowotworowych chorób tarczycy finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

W latach 2000-2008 brała także udział w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć w ramach „Szkół Letnich”  – kursów z zakresu technik analizy DNA i biologii molekularnej.

Jest autorem i współautorem prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także kilku rozdziałów w kolejnych wydaniach książek pt: „Przykłady Analiz DNA” oraz „Analiza DNA. Teoria i praktyka” pod redakcją prof. Ryszarda Słomskiego.

Publikacje

Konferencje

Data:
5-26 września 2014
Gdzie:
Szczecin, Polska

„Genetyka kliniczna nowotworów 2014.”

Data:
19-21 marzec 2014
Gdzie:
Essen, Niemcy

25 th Annual Meeting of the German Society of Humangenetics

Data:
8-13 czerwiec 2013
Gdzie:
Paryż, Francja,

European Human Genetics Conference 2013

Data:
23 – 26 czerwiec 2012
Gdzie:
Norymberga, Niemcy

European Human Genetics Conference 2012

Nagrody i wyróżnienia

Kto:
prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
dr n. roln. Szymon Hryhorowicz
dr n. med. Marta Kaczmarek-Ryś
dr n. przyr. Aleksandra Korcz
Publikacja Roku 2019
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Za pracę przeglądową pt.: „Allosteric Modulation of Cannabinoid Receptor 1—Current Challenges and Future Opportunities” opublikowaną w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences.

Kto: dr n. med. Marta Kaczmarek-Ryś
Nagroda za najlepszą pracę oryginalną roku 2018
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za najlepszą pracę oryginalną roku 2018 pt.: „Modifying impact of RET gene haplotypes on medullary thyroid carcinoma clinical course” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Endocrine-Related Cancer