Analiza wyników leczenia dzieci ze zwojakiem zarodkowym.

Januszkiewicz-Lewandowska D, Rybczyńska A;

Pediatr Prakt, 2002, 10: 63-66.

Production of artificil antibodies directed to human sperm surfac antigens by filamentous phage display library technique.

Fiszer D, Rozwadowska N, Grygielska B, domagała A, Tomczak A, Kurpisz M;

Central European Journal of Immunology, 2002, 27 (1): 30-34.

Wstępne wyniki leczenia ostrej białaczki nielimfoblastycznej u dzieci z zastosowaniem idarubicyny.

Dłużniewska A, Balwierz W, Bujakowska A, Balcerska A, Chybicka A, Kowalczyk J, Matysiak M, Rokicka-Milewska R, Sońta-Jakimczyk D, Wachowiak J, Wysoki M, Dobaczewski G, Niedźwiecki M, Januszkiewicz-Lewandowska D, Stefania M, Krenke K, Malinowska A, Tomaszewska R, Styczyński J;

Pediatr Prakt, 2002, 10: 29-32.

Implantacja.

Kurpisz M;

W: Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków. Termedia, Poznań, 2002: 215-231.

Molekularne podstawy interakcji pomiędzy plemnikiem a komórką jajową.

Szczygieł M, Maleszewski M, Kurpisz M;

W: Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków. Termedia, Poznań, 2002: 204-214.

Plemnik.

Szczygieł M, Kuripisz M;

W: Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków. Termedia, Poznań, 2002: 191-202.

Wybrane systemy sygnalizacji komórkowej.

Fiszer D, Kurpisz M;

W: Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków. Termedia, Poznań, 2002: 63-76.

Podstawy odpowiedzi efektorowej układu odpornościowego.

Kurpisz M;

W: Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków. Termedia, Poznań, 2002: 53-62.

Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków. Praca zbiorowa pod red. Macieja Kurpisza.

Kurpisz M;

Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań, ISBN 83-908325-9-3, 2002: 1-384.