Erasmus+ formularz zgłoszeniowy/application form

wyjazdy pracowników/outgoing staff mobility

Dane kandydata/Candidate's data

Instytucja przyjmująca/Receiving institution

Załączniki/Attachments

Załączniki w formacie JPEG/PDF, rozmiar każdego pliku nie może przekroczyć 3MB/ The application allows attaching documents in JPEG / PDF format, the size of each file cannot exceed 3MB.