Aktualności

Nowy grant badawczy w IGC PAN

Nowy projekt badawczy naukowców IGC PAN uzyskał dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Nauki.

Stypendium START dla mgr inż. Moniki Drobnej-Śledzińskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 31. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy, wśród nich mgr inż. Monika Drobna-Śledzińska, doktorantka z Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej.

XXVI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki to akademickie wydarzenie popularyzujące naukę i sztukę wśród społeczności Poznania i okolic, a także gości z innych regionów kraju.