Michał Witt

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Michał Witt

e-mail: michal.witt@igcz.poznan.pl
tel.: +48 61 657 92 55, +48 61 822 13 12

Małgorzata Strecker

Zastępca dyrektora ds. naukowych

prof. dr hab. Ryszard Słomski

e-mail: slomski@up.poznan.pl
tel.: +48 61 657 92 10

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych

mgr Małgorzata Strecker

e-mail: malgorzata.strecker@igcz.poznan.pl
tel.: +48 61 657 92 22

Ewa Gawrońska-Ratajczak

Główna Księgowa

mgr Ewa Gawrońska-Ratajczak

e-mail: ewa.gawronska-ratajczak@igcz.poznan.pl
tel.: +48 61 657 92 62

Przewodnicząca Rady Naukowej

prof. dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek

e-mail: maria.sasiadek@umed.wroc.pl
tel.: +48 71 784 12 55