Członkowie Rady powołani przez Wydział Nauk Medycznych PAN:

Prof. dr hab. Barbara Jarząb
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Prof. dr hab. Janusz Limon
profesor emerytowany GUM

Prof. dr hab. Marek Świtoński – z-ca przewodniczącej
Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Katedra Biologii Molekularnej UG
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk

Prof. dr hab. Jacek Zaremba
Instytut Psychiatrii i Neurologii
al. Sobieskiego 1/9
02-957 Warszawa

Członkowie Rady spoza Instytutu:

Prof. dr hab. Leonora Bużańska
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
ul. Adolfa Pawińskiego 5
02-106 Warszawa

Prof. dr hab. Andrzej Gamian
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
ul. Weigla 12
53-114 Wrocław

Prof. dr hab. Olga Haus
Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Lekarski
Collegium Medicum w Bydgoszczy
M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Prof. dr hab. Piotr Kozłowski
Zakład Genetyki Molekularnej
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

Prof. dr hab. Jan Lubiński
Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin

Prof. dr hab. Barbara Naganowska
Zakład Struktury i Funkcji Genów
Instytut Genetyki Roślin PAN
Strzeszyńska 34
60-479 Poznań

Prof. dr hab. Maria Sąsiadek – przewodnicząca
Katedra i Zakład Genetyki
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Marcinkowskiego 1
50-368 Wrocław

Prof. dr hab. Krzysztof Sobczak
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
Laboratorium Terapii Genowej
Wydział Biologii UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań

Prof. dr hab. Aleksandra Szczepankiewicz
Pracownia Badań Komórkowych i Molekularnych
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

Prof. dr hab. Maciej Zabel
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UM
ul. Święcickiego 6
61-781 Poznań

Członkowie Rady z Instytutu:

Prof. dr hab. Marzena Gajęcka
Prof. dr hab. Maciej Giefing
Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Prof. dr hab. Andrzej Pławski
Prof. dr hab. Grzegorz Przybylski
Prof. dr hab. Ryszard Słomski
Prof. dr hab. Michał Witt
Prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz – sekretarz

Dr hab. Małgorzata Dawidowska
Dr hab. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk
Dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
Dr hab. Natalia Rozwadowska
Dr hab. Iwona Ziółkowska-Suchanek

Przedstawiciele adiunktów  i asystentów:

Dr hab. Katarzyna Kiwerska
Dr hab. Tomasz Kolanowski
Dr Marta Olszewska

Przedstawiciel doktorantów:

Mgr Natalia Maćkowska-Maślak