Członkowie Rady powołani przez Wydział Nauk Medycznych PAN:

Prof. dr hab. Janusz Limon
Katedra i Zakład Biologii i Genetyki GUM
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk

Prof. dr hab. Marek Świtoński – Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej
Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Katedra Biologii Molekularnej UG
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk

Prof. dr hab. Jacek Zaremba
Instytut Psychiatrii i Neurologii
al. Sobieskiego 1/9
02-957 Warszawa

Członkowie Rady spoza Instytutu:

Prof. dr hab. Olga Haus
Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Lekarski
Collegium Medicum w Bydgoszczy
M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Prof. dr hab. Piotr Kozłowski
Zakład Genetyki Molekularnej
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

Prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej UM
ul. Rokietnicka 8
60-806 Poznań

Prof. dr hab. Jan Lubiński
Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin

Prof. dr hab. Andrzej Marszałek
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Marii Skłodowskiej-Curie
Garbary 15
61- 866 Poznań

Prof. dr hab. Barbara Naganowska
Zakład Struktury i Funkcji Genów
Instytut Genetyki Roślin PAN
Strzeszyńska 34
60-479 Poznań

Dr hab. Jacek Rybka
Instytut Immunologii
i Terapii Doświadczalnej PAN
Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Weigla 12
53-114 Wrocław

Prof. dr hab. Maria Sąsiadek – Przewodnicząca Rady Naukowej
Katedra i Zakład Genetyki
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Marcinkowskiego 1
50-368 Wrocław

Prof. dr hab. Jacek Wachowiak
II Katedra Pediatrii
Klinika Hematologii, Onkologii
i Transplantologii Pediatrycznej
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

Prof. dr hab. Maciej Zabel
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UM
ul. Święcickiego 6
61-781 Poznań

Członkowie Rady z Instytutu:

Prof. dr hab. Marzena Gajęcka
Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Prof. dr hab. Andrzej Pławski
Prof. dr hab. Grzegorz Przybylski
Prof. dr hab. Ryszard Słomski
Prof. dr hab. Michał Witt
Prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz – Sekretarz Rady Naukowej

Dr hab. Damian Brauze
Dr hab. Monika Frączek
Dr hab. Maciej Giefing
Dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
Dr hab. Natalia Rozwadowska

Przedstawiciele adiunktów  i asystentów:

Dr hab. Małgorzata Dawidowska
Dr hab. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk
Dr Marta Olszewska

Przedstawiciel doktorantów:

Mgr Alicja Rabiasz