New publication: Znaczenie polimorfizmu rs4803217 genu IFNL3 (IL28B) w eliminacji wirusa C zapalenia wątroby (HCV).

Świątek-Kościelna B, Januszkiewicz-Lewandowska D, Kałużna E, Wysocka-Leszczyńska J, Antosik D, Rembowska J, Nowak J

In: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, ed. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak, ISBN- 978-83-65362-90-2, pp. 110-114; MNISW-4

Back