Publications

Primary ciliary dyskinesia in the Polish population – from understanding the genetic basis to introduction of personalized therapy.

Bukowy-Bieryłło Z, Voelkel K, Dąbrowski M, Rutkiewicz E, Daca-Roszak P, Wojda A, Witt M, Ziętkiewicz E;

Annual Report 2017 Polish Academy of Sciences, 2017: 66-68.

Mukowiscydoza rozpoznana u 36-letniego chorego.

Majka L, Witt M, Młynarczyk W, Nowicka A, Rutkiewicz E;

Pneumonol Alergol Pol, 2004; 72: 211-213.

Zmiany polimorficzne w genie CFTR a wrodzony obustronny brak nasieniowodów (CBAVD).

Kaczmarek M, Rutkiewicz E, Jędrzejczak P, Pawelczyk L, Witt M;

Pol Prz Nauk Zdr, 2004, 4: 78-83.

Analiza molekularna mutacji w genie CFTR w przypadkach bezpłodności męskiej.

Kaczmarek M, Rutkiewicz E, Jędrzejczak P, Pawelczyk L, Witt M;

Pol Prz Nauk Zdr, 2004, 4: 73-77.

Awards

Awarded: Ewa Rutkiewicz
Medal Złoty
Given by: Prezydent RP

Medal za Długoletnią Służbę. Wręczenie odznaczenia odbyło się podczas uroczystości z okazji jubileuszu 40-lecia Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, 25.06.2014 r.