Publications

Events

Date:
2015
Where:
Poznań

Date:
11-13.09. 2014
Where:
Liege, Belgia

International Meeting on Aortic Disease

Awards

Awarded: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Award
Given by: Polskie Society of Vascular Surgery

Award for the best presentation in the Fast Track Session, entitled “Relationship between polymorphisms of selenoprotein genes SELENOS, GPX4 and SEPP1, peripheral artery disease and the interindividual variability of the ankle-brachial index”.

Awarded: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Nagroda za najlepszą pracę prezentowaną w sekcji medycznej
Given by:

Nagroda za najlepszą pracę prezentowaną w sekcji medycznej podczas konferencji Oxygenalia, Poznań

Awarded: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Nagroda Camilio di Corce
Given by:

Nagroda Camilio di Corce za badania nad genetyką tętniaków aorty brzusznej, Belgia

Awarded: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Pierwsza nagroda za wystąpienie
Given by:

Pierwsza nagroda za wystąpienie podczas V Międzynarodowego Kongresu Polskich Towarzystw Naczyniowych, Ossa

Awarded: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Stypendium konferencyjne
Given by: Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Stypendium konferencyjne Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Norwegia.

Awarded: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Stypendia konferencyjne
Given by: Europejskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

Stypendia konferencyjne Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (2005- Czechy, 2011- Holandia, 2012- Niemcy, 2013- Francja)

Awarded: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Nagroda za najlepszą pracę
Given by:

Nagroda za najlepszą pracę prezentowaną podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Tytoń a Zdrowie” , Poznań

Awarded: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Doktorancki Grant Naukowy
Given by: Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Doktorancki Grant Naukowy przyznany przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego za przewód doktorski w dziedzinie nadciśnienia tętniczego

Awarded: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Nagroda Zespołowa
Given by: Polskie Towarzystwo Genetyczne

Za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2001-2004 za tłumaczenia książki Bruce’a E. Korfa „Human Genetics. A Problem-Based Approach” dla PWN