Absolwentka kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów w zakresie „Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego” na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Związana z Instytutem Genetyki Człowieka już od momentu realizacji pracy magisterskiej. Również w IGCZ PAN wykonała badania nad oceną związku polimorfizmów genów MTHFR i PON1 z występowaniem chorób układu krążenia, które stały się podstawą do napisania rozprawy doktorskiej i uzyskania w 2010 roku tytułu doktora nauk medycznych. Przewód doktorski uzyskał nagrodę Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Prowadzone przez dr E. Strauss badania dotyczą związku polimorfizmów genetycznych z występowaniem chorób naczyń: tętniaków aorty brzusznej, miażdżycy tętnic obwodowych, choroby wieńcowej i retinopatii wcześniaków oraz badań nad przydatnością kliniczną naczyń i skóry świń transgenicznych w leczeniu chorób naczyń i ran przewlekłych u ludzi. W zakresie badań genetycznych oceniane są polimorfizmy genów związanych z metabolizmem homocysteiny (MTHFR, PON1) i lipoprotein (ApoE), nadciśnieniem tętniczym (ACE), odpowiedzią na hipoksję (HIF1A, HMOX1, VEGFA) oraz kodujące białka o właściwościach przeciwutleniających (SEPP1, SELS, TXNRD1, TXNRD2, GPX4, SOD2). Rozszerzeniem tych badań są analizy replikacyjne badań GWAS w zakresie uwarunkowań tętniaków aorty brzusznej. Istotnym aspektem badań prowadzonych przez dr E. Strauss jest poszukiwanie czynników genetycznych o wpływie specyficznym i niezależnym oraz interakcji genetyczno-środowiskowych za pomocą wieloczynnikowych analiz statystycznych

Wszystkie badania prowadzone są we współpracy z klinicystami z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w szczególności w oparciu o pracowników Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń, oraz we współpracy z Sigfried and Janet Weis Center for Research, Geisinger Health System w USA. W 2014 roku dr E. Strauss uzyskała prestiżową nagrodę Camillo Di Croce na konferencji International Meeting on Aortic Disease za badania nad podłożem genetycznym tętniaków aorty brzusznej.

Publikacje

Konferencje

Data:
2015
Gdzie:
Poznań

Data:
11-13.09. 2014
Gdzie:
Liege, Belgia

International Meeting on Aortic Disease

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Nagroda
Przyznał: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej

Nagroda za najlepszą prezentację wygłoszoną w Fast Track Session, pt. „Związek polimorfizmów genów selenoprotein SELENOS, GPX4 i SEPP1 z występowaniem miażdżycy tętnic obwodowych oraz międzyosobniczą zmiennością indeksu kostka-ramię” podczas XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, która odbyła się w dniach 3-5 października 2019 r.

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Nagroda za najlepszą pracę prezentowaną w sekcji medycznej
Przyznał:

Nagroda za najlepszą pracę prezentowaną w sekcji medycznej podczas konferencji Oxygenalia, Poznań

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Nagroda Camilio di Corce
Przyznał:

Nagroda Camilio di Corce za badania nad genetyką tętniaków aorty brzusznej, Belgia

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Pierwsza nagroda za wystąpienie
Przyznał:

Pierwsza nagroda za wystąpienie podczas V Międzynarodowego Kongresu Polskich Towarzystw Naczyniowych, Ossa

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Stypendium konferencyjne
Przyznał: Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Stypendium konferencyjne Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Norwegia.

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Stypendia konferencyjne
Przyznał: Europejskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

Stypendia konferencyjne Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (2005- Czechy, 2011- Holandia, 2012- Niemcy, 2013- Francja)

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Nagroda za najlepszą pracę
Przyznał:

Nagroda za najlepszą pracę prezentowaną podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Tytoń a Zdrowie” , Poznań

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Doktorancki Grant Naukowy
Przyznał: Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Doktorancki Grant Naukowy przyznany przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego za przewód doktorski w dziedzinie nadciśnienia tętniczego

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Nagroda Zespołowa
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne

Za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2001-2004 za tłumaczenia książki Bruce’a E. Korfa „Human Genetics. A Problem-Based Approach” dla PWN