Absolwentka kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów w zakresie „Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego” na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Związana z Instytutem Genetyki Człowieka już od momentu realizacji pracy magisterskiej. Również w IGCZ PAN wykonała badania nad oceną związku polimorfizmów genów MTHFR i PON1 z występowaniem chorób układu krążenia, które stały się podstawą do napisania rozprawy doktorskiej i uzyskania w 2010 roku tytułu doktora nauk medycznych. Przewód doktorski uzyskał nagrodę Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Prowadzone przez dr E. Strauss badania dotyczą związku polimorfizmów genetycznych z występowaniem chorób naczyń: tętniaków aorty brzusznej, miażdżycy tętnic obwodowych, choroby wieńcowej i retinopatii wcześniaków oraz badań nad przydatnością kliniczną naczyń i skóry świń transgenicznych w leczeniu chorób naczyń i ran przewlekłych u ludzi. W zakresie badań genetycznych oceniane są polimorfizmy genów związanych z metabolizmem homocysteiny (MTHFR, PON1) i lipoprotein (ApoE), nadciśnieniem tętniczym (ACE), odpowiedzią na hipoksję (HIF1A, HMOX1, VEGFA) oraz kodujące białka o właściwościach przeciwutleniających (SEPP1, SELS, TXNRD1, TXNRD2, GPX4, SOD2). Rozszerzeniem tych badań są analizy replikacyjne badań GWAS w zakresie uwarunkowań tętniaków aorty brzusznej. Istotnym aspektem badań prowadzonych przez dr E. Strauss jest poszukiwanie czynników genetycznych o wpływie specyficznym i niezależnym oraz interakcji genetyczno-środowiskowych za pomocą wieloczynnikowych analiz statystycznych

Wszystkie badania prowadzone są we współpracy z klinicystami z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w szczególności w oparciu o pracowników Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń, oraz we współpracy z Sigfried and Janet Weis Center for Research, Geisinger Health System w USA. W 2014 roku dr E. Strauss uzyskała prestiżową nagrodę Camillo Di Croce na konferencji International Meeting on Aortic Disease za badania nad podłożem genetycznym tętniaków aorty brzusznej.

Publikacje

Genome-wide association meta-analysis identifies risk loci for abdominal aortic aneurysm and highlights PCSK9 as a therapeutic target.

Roychowdhury T, Klarin D, Levin MG, Spin JM, Rhee YH, Deng A, Headley CA, Tsao NL, Gellatly C, Zuber V, Shen F, Hornsby WE, Laursen IH, Verma SS, Locke AE, Einarsson G, Thorleifsson G, Graham SE, Dikilitas O, Pattee JW, Judy RL, Pauls-Verges F, Nielsen JB, Wolford BN, Brumpton BM, Dilmé J, Peypoch O, Juscafresa LC, Edwards TL, Li D, Banasik K, Brunak S, Jacobsen RL, Garcia-Barrio MT, Zhang J, Rasmussen LM, Lee R, Handa A, Wanhainen A, Mani K, Lindholt JS, Obel LM, Strauss E, Oszkinis G, Nelson CP, Saxby KL, van Herwaarden JA, van der Laan SW, van Setten J, Camacho M, Davis FM, Wasikowski R, Tsoi LC, Gudjonsson JE, Eliason JL, Coleman DM, Henke PK, Ganesh SK, Chen YE, Guan W, Pankow JS, Pankratz N, Pedersen OB, Erikstrup C, Tang W, Hveem K, Gudbjartsson D, Gretarsdottir S, Thorsteinsdottir U, Holm H, Stefansson K, Ferreira MA, Baras A, Kullo IJ, Ritchie MD, Christensen AH, Iversen KK, Eldrup N, Sillesen H, Ostrowski SR, Bundgaard H, Ullum H, Burgess S, Gill D, Gallagher K, Sabater-Lleal M; DiscovEHR; Regeneron Genetics Center; UK Aneurysm Growth Study; DBDS Genomic Consortium; VA Million Veteran Program; Surakka I, Jones GT, Bown MJ, Tsao PS, Willer CJ, Damrauer SM

Nat Genet. 2023 Oct 16. doi: 10.1038/s41588-023-01510-y. Online ahead of print.

IF-30.8 MNiSW-200

Konferencje

Data:
2015
Gdzie:
Poznań

Data:
11-13.09. 2014
Gdzie:
Liege, Belgia

International Meeting on Aortic Disease

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss, prof IGC PAN
Nagroda
Przyznał: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej

Nagroda za najlepszą prezentację wygłoszoną w Fast Track Session, pt. „Związek polimorfizmów genów selenoprotein SELENOS, GPX4 i SEPP1 z występowaniem miażdżycy tętnic obwodowych oraz międzyosobniczą zmiennością indeksu kostka-ramię” podczas XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, która odbyła się w dniach 3-5 października 2019 r.

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss, prof IGC PAN
Nagroda za najlepszą pracę prezentowaną w sekcji medycznej
Przyznał:

Nagroda za najlepszą pracę prezentowaną w sekcji medycznej podczas konferencji Oxygenalia, Poznań

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss, prof IGC PAN
Nagroda Camilio di Corce
Przyznał:

Nagroda Camilio di Corce za badania nad genetyką tętniaków aorty brzusznej, Belgia

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss, prof IGC PAN
Pierwsza nagroda za wystąpienie
Przyznał:

Pierwsza nagroda za wystąpienie podczas V Międzynarodowego Kongresu Polskich Towarzystw Naczyniowych, Ossa

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss, prof IGC PAN
Stypendium konferencyjne
Przyznał: Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Stypendium konferencyjne Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Norwegia.

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss, prof IGC PAN
Stypendia konferencyjne
Przyznał: Europejskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

Stypendia konferencyjne Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (2005- Czechy, 2011- Holandia, 2012- Niemcy, 2013- Francja)

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss, prof IGC PAN
Nagroda za najlepszą pracę
Przyznał:

Nagroda za najlepszą pracę prezentowaną podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Tytoń a Zdrowie” , Poznań

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss, prof IGC PAN
Doktorancki Grant Naukowy
Przyznał: Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Doktorancki Grant Naukowy przyznany przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego za przewód doktorski w dziedzinie nadciśnienia tętniczego

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss, prof IGC PAN
Nagroda Zespołowa
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne

Za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2001-2004 za tłumaczenia książki Bruce’a E. Korfa „Human Genetics. A Problem-Based Approach” dla PWN