Publications

The Narrow Band Imaging as an essential complement to White Light Endoscopy in Recurrent Respiratory Papillomatosis diagnostics and follow up process. Obrazowanie wąskopasmowe (NBI) – niezbędne uzupełnienie endoskopii światłem białym w diagnostyce i obserwacji nawracającej brodawczakowatości układu oddechowego.

Klimza H, Jackowska J, Pietruszewska W, Rzepakowska A, Wierzbicka M (artykuł dwujęzyczny)

Otolaryngol Pol, 2022, 76 (1): 1-5, Epub 2021 Oct 28, doi: doi: 10.5604/01.3001.0015.4540; doi: 10.5604/01.3001.0015.454

MNiSW-100

Proteomic insights into the biology and treatment of HPV-negative head and neck squamous cell carcinoma.

Huang C, Chen L, Savage SR, Eguez RV, Dou Y, Li Y, da Veiga Leprevost F, Jaehnig EJ, Lei JT, Wen B, Schnaubelt M, Krug K, Song X, Cieślik M, Chang HY, Wyczalkowski MA, Li K, Colaprico A, Li QK, Clark DJ, Hu Y, Cao L, Pan J, Wang Y, Cho KC, Shi Z, Liao Y, Jiang W, Anurag M, Ji J, Yoo S, Zhou DC, Liang WW, Wendl M, Vats P, Carr SA, Mani DR, Zhang Z, Qian J, Chen XS, Pico AR, Wang P, Chinnaiyan AM, Ketchum KA, Kinsinger CR, Robles AI, An E, Hiltke T, Mesri M, Thiagarajan M, Weaver AM, Sikora AG, Lubiński J, Wierzbicka M, Wiznerowicz M, Satpathy S, Gillette MA, Miles G, Ellis MJ, Omenn GS, Rodriguez H, Boja ES, Dhanasekaran SM, Ding L, Nesvizhskii AI, El-Naggar AK, Chan DW, Zhang H, Zhang B; Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium

Cancer Cell, 2021 Mar 8, 39 (3): 361-379, 36 str, Epub Jan 7, doi: 10.1016/j.ccell.2020.12.007

IF-26,602 MNiSW-200