Retinol-binding protein 4 in obesity.

Rychter AM, Skrzypczak-Zielińska M, Zielińska A, Eder P, Souto EB, Zawada A, Ratajczak AE, Dobrowolska A, Krela-Kaźmierczak I.

Scholarly Community Encyclopedia, 2020, art. ID 2160, 11 str., Editorial: Basel: MDPI. (Internetowa platforma naukowa). e-ISSN: 2309-3366

MNiSW-5

Ekspresja i oddziaływanie wybranych mikroRNA z docelowymi mRNA w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C.

Kałużna E

Wyd. Instytut Genetyki Człowieka PAN, ISBN: 978-83-950393-7-9, Poznań 2020: 1-159.

MNiSW-80