Prevalence of uncoupling protein one genetic polymorphisms and their relationship with cardiovascular and metabolic healt.

Dinas PC, Nintou E, Vliora M, Pravednikova AE, Sakellariou P, Witkowicz A, Kachaev ZM, Kerchev VV, Larina SN, Cotton J, Kowalska A, Gkiata P, Bargiota A, Khachatryan ZA, Hovhannisyan AA,

Antonosyan MA, Margaryan S, Partyka A, Bogdanski P, Szulinska M, Kregielska-Narozna M, Czepczyński R, Ruchała M, Tomkiewicz A, Yepiskoposyan L, Karabon L, Shidlovskii Y, Metsios GS, Flouris AD

PLoS One, 2022 Apr 28;17 (4):e0266386, 15 stron, doi: 10.1371/journal.pone.0266386. eCollection 2022.

IF-3,24 MNiSW-100

The Thousand Polish Genomes - A Database of Polish Variant Allele Frequencies.

Kaja E, Lejman A, Sielski D, Sypniewski M, Gambin T, Dawidziuk M , Suchocki T, Paweł Golik P, Wojtaszewska M, Mroczek M, Stępień M, Szyda J, Lisiak-Teodorczyk K, Wolbach F, Daria Kołodziejska D,

Ferdyn K, Dąbrowski M, Woźna A, ̇Żytkiewicz M, Bodora-Troińska A, Elikowski W, Król ZJ, Zaczyński A, Pawlak A, Robert Gil R, Wierzba W, Dobosz P, Zawadzka K, Zawadzki P and Sztromwasser P

Int. J. Mol. Sci (MDPI), 2022, 23 (9), 4532; 17 str, doi./10.3390/ijms23094532

IF-5,924 MNiSW-140