New publication: HBcAg produced in transgenic tobacco triggers Th1 and Th2 response when intramuscularly delivered.

Pyrski M, Rugowska A, Wierzbiński KR, Kasprzyk A, Bogusiewicz M, Bociąg P, Samardakiewicz S, Czyż M, Kurpisz M, Pniewski T
Vaccine 2017, 35: 5714-5721, IF-3,235, MNiSW-30.

Link do publikacji

Back