A graduate of Medical Analytics at the Poznan University of Medical Sciences. Since 2018, she has been associated with the Department of Molecular Pathology, where she carried out research focused on the molecular basis of cutaneous T-cell lymphomas, which was part of her doctoral thesis entitled “Identification of mechanisms related to the expression of TMEM244 gene and its role in cutaneous T-cell lymphomas”. She gained experience during foreign internships at the University of Edinburgh in Great Britain and at the University Medical Center Groningen in the Netherlands. Currently, she focuses her research on the molecular basis of dermatological diseases as well as cell therapy for hematological cancers. She is the leader of the project financed by the National Science Center “Overcoming CAR-T cell exhaustion via CRISPR- based enhancer modification”.

Publications

Events

Date:
20-21.10.2022
Where:
Łódź, Polska

Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Date:
27-30.06.2022
Where:
Kraków, Polska

VI Polski Kongres Genetyki

Date:
26 – 30.01.2020
Where:
Keystone, CO, USA Cancer Epigenetics

New Mechanisms and Therapeutic Opportunities

Awards

Awarded: dr n. med. i n. o zdr. Karolina Rassek
Wyróżnienie
Given by: Oddział PAN w Poznaniu

na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w 2023 r.: Rassek K, Iżykowska K, Żurawek M, Pieniawska M, Nowicka K, Zhao X, Przybylski GK. TMEM244 Is a Long Non-Coding RNA Necessary for CTCL Cell Growth. Int J Mol Sci. 2023 Feb 9;24(4):3531. doi: 10.3390/ijms24043531.

Awarded: dr n. med. i n. o zdr. Karolina Rassek
Stypendium START
Given by: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców z całej Polski.

Awarded: dr n. med. i n. o zdr. Karolina Rassek
Stypendium Naukowe Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego za wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie badania molekularnych mechanizmów leżących u podstaw chłoniaków skórnych T-komórkowych.

Given by: Stypendium Naukowe Miasta Poznania

Stypendia naukowe Miasta Poznania przyznawane są wyróżniającym się badaczom, wykazującym się sukcesami w swojej dziedzinie nauki.

Awarded: dr n. med. i n. o zdr. Karolina Rassek
In the competition for the best original work of a doctoral student in 2022 organized by The Poznan Branch of the Polish Academy of Sciences, MSc Karolina Rassen received an honorable mention for the publication in the field of medical sciences.
Given by: The Poznan Branch of the Polish Academy of Sciences,

Rassek K., Iżykowska K., Żurawek M, Nowicka K., Joks M., Olek-Hrab K., Olszewska B., Sokołowska- Wojdyło M., Biernat W., Nowicki R.J., G.K. Przybylski, TMEM244 Gene Expression as a Potential Blood Diagnostic Marker Distinguishing Sézary Syndrome from Mycosis Fungoides and Benign Erythroderma, J Invest Dermatol. 2022 Sep 8;S0022-202X(22)01899-1.doi: 10.1016/j.jid.2022.08.046.