Absolwentka kierunku Analityka Medyczna na Uniwersytecie Medycznym  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2018 związana z Zakładem Patologii Molekularnej, gdzie realizowała badania dotyczące podłoża molekularnego chłoniaków skórnych T- komórkowych, będące częścią jej rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Identification of mechanisms related to the expression of TMEM244 gene and its role in cutaneous T-cell lymphomas”.  Doświadczenie zdobywała podczas zagranicznych staży naukowych na Uniwersytecie Edynburskim w Wielkiej Brytanii oraz w Uniwersyteckim Centrum Medycznym Groningen w Holandii. Obecnie koncentruje się na badaniach nad molekularnymi podstawami chorób dermatologicznych oraz terapią komórkową nowotworów hematologicznych. Jest kierownikiem projektu finansowanego przez NCN „Przezwyciężanie stanu wyczerpania komórek CAR- T poprzez modyfikację enhancerów przy użyciu technologii CRISPR”.

Publikacje

Konferencje

Data:
20-21.10.2022
Gdzie:
Łódź, Polska

Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Data:
27-30.06.2022
Gdzie:
Kraków, Polska

VI Polski Kongres Genetyki

Data:
26-30.01.2020
Gdzie:
Keystone, CO, USA Cancer Epigenetics

New Mechanisms and Therapeutic Opportunities

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Karolina Rassek
Wyróżnienie
Przyznał: Oddział PAN w Poznaniu

na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w 2023 r.: Rassek K, Iżykowska K, Żurawek M, Pieniawska M, Nowicka K, Zhao X, Przybylski GK. TMEM244 Is a Long Non-Coding RNA Necessary for CTCL Cell Growth. Int J Mol Sci. 2023 Feb 9;24(4):3531. doi: 10.3390/ijms24043531.

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Karolina Rassek
Stypendium START
Przyznał: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców z całej Polski.

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Karolina Rassek
Stypendium Naukowe Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego za wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie badania molekularnych mechanizmów leżących u podstaw chłoniaków skórnych T-komórkowych.

Przyznał: Stypendium Naukowe Miasta Poznania

Stypendia naukowe Miasta Poznania przyznawane są wyróżniającym się badaczom, wykazującym się sukcesami w swojej dziedzinie nauki.

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Karolina Rassek
Wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Oddział PAN w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę doktoranta w 2022 r.
Przyznał: Oddział PAN w Poznaniu

Wyróżniona publikacja: Rassek K., Iżykowska K., Żurawek M, Nowicka K., Joks M., Olek-Hrab K., Olszewska B., Sokołowska- Wojdyło M., Biernat W., Nowicki R.J., G.K. Przybylski, TMEM244 Gene Expression as a Potential Blood Diagnostic Marker Distinguishing Sézary Syndrome from Mycosis Fungoides and Benign Erythroderma, J Invest Dermatol. 2022 Sep 8;S0022-202X(22)01899-1.doi: 10.1016/j.jid.2022.08.046.