Absolwentka kierunku Analityka Medyczna na Uniwersytecie Medycznym  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od listopada 2018 jest doktorantką w Zakładzie Patologii Molekularnej, gdzie realizuje badania w projekcie mającym na celu poznanie funkcji genu kodującego transbłonowe białko TMEM244 i jego roli w rozwoju nowotworów limfoidalnych.

Publikacje