Publications

STAT4 sequence variant and elevated gene expression are associated with type 1 diabetes in Polish children.

Fichna M, Żurawek M, Bogusz-Górna M, Małecki PP, Niechciał E, Sidprul A, Furman K, Fichna P.

Central Eur J Immunol, 2020, 45 (1): 22-28, doi:10.5114/ceji.2019.92492

IF-1,415 MNiSW-40

Events

Date:
7-9.03.2012
Where:
Bergen, Norwegia

Addison’s disease, polyendocrine syndromes and beyond. Joint Euradrenal and Norwegian Endocrine Society Symposium

Date:
28-31.05.2011
Where:
Amsterdam, Holandia

European Human Genetics conference

A coding variant in NLRP1 is associated with autoimmune Addison`s disease.

Date:
23-26.10.2010
Where:
Kopenhaga, Dania

The 3rd Congress of the European Academy of Pediatric Societies EAPS

CYP27B1 and PDCD1 polymorphisms in Polish children with type 1 diabetes.

Date:
6-9.09.2004
Where:
Gdańsk, Polski Kongres Genetyki

Mutacje i polimorfizmy w genie GCK i HNF1 alfa u kobiet z cukrzycą ciężarnych

Awards

Awarded: dr hab. n. med. Magdalena Żurawek
Grant naukowy im. Prof. A. Czyżyka
Given by: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Analiza microRNA z wykorzystaniem mikromacierzy ekspresyjnych dla oceny ryzyka rozwoju i identyfikacji molekularnych markerów cukrzycy typu 1 (maj 2015)

Awarded: dr hab. n. med. Magdalena Żurawek
Stypendium programu „Mobilność Plus” MNiSW
Given by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Staż naukowy w La Jolla Institute for Allergy and Immunology, USA (luty 2013)

Awarded: dr hab. n. med. Magdalena Żurawek
Wyróżnienie w konkursie na najlepszą prezentację
Given by: Polski Kongres Genetyki

Najlepsza prezentacja Młodego Genetyka (wrzesień 2004)