Dr Marta Olszewska, mgr Alicja Rabiasz and prof. Grzegorz Przybylski became a laureates of the Polish Intelligent Development Award 2020 in the category: Scientist of the future

Dr Marta Olszewska for the realization of project: ‘Analysis of DNA methylation pattern in spermatozoa of infertile men with oligozoospermia’, funded by National Science Centre, SONATA no. 2015/17/D/NZ5/03442 (2016-2020)

Prof. Grzegorz Przybylski for the realization of projects: “Double impact of BCL11B gene suppression for the targeted therapy of T-cell neoplasms”, “Elucidating the function of the transmembrane protein TMEM244 and its role in the development of lymphoid malignancies” and “BCL11B – Potential Therapeutic Target in T cell Neoplasms”.

Mgr Alicja Rabiasz for the realization of project: “Poszukiwanie nowych genów zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek: analiza funkcjonalna genów kandydatów metodą interferencji RNA”.

PNIR2020 – Certyfikat – Mgr Alicja Rabiasz

PNIR2020 – Certyfikat – Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski

PNIR2020 – Certyfikat – Dr n. med. Marta Olszewska

 

Back