I have graduated with Adam Mickiewicz University (M. Sc in Biotechnology ). On 2012 I have defended my master thesis supervised by prof. Maciej Kurpisz. Since November 2012 I’m attending PhD studies on Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Sciences. My research in Institute of Human Genetisc are focused on applying stem cells as a therapeutic tool in regeneration of infarcted heart.

Publications

Influence of hypoxia prevailing in post-infarction heart on proangiogenic gene expression and biological features of human myoblast cells applied as proregenerative therapeutic tool.

Zimna A, Wiernicki B, Kolanowski T, Malcher A, Rozwadowska N, Labedz W, Kubaszewski L, Kurpisz M;

J Physiol Pharmacol, 2018 Dec; 69 (6): 859-974,. doi: 10.26402/jpp.2018.6.02. Epub 2019 Mar 18.

Wpływ hipoksji sercowej na ekspresję genów proangiogennych w pozawałowym sercu myszy oraz na właściwości biologiczne mioblastów ludzkich dla potencjalnych terapii proregeneracyjnych.

Zimna A;

Wyd. Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań 2018, ISBN: 978-83-950393-1-7, 164 strony.

Wpływ hipoksji sercowej na ekspresję genów proangiogennych w pozawałowym sercu myszy oraz na właściwości biologiczne mioblastów ludzkich dla potencjalnych terapii proregeneracyjnych.

Zimna A;

Wyd. Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań 2018, ISBN: 978-83-950393-0-0, str. 1-164.

Events

Date:
24-26 november 2011
Where:
Poznan, Poland

XVI Symposium of Experimental Cardiology Section of Polish Cardiological Society

Date:
22-24 november 2012
Where:
Warsaw, Poland

XVII Symposium of Experimental Cardiology Section of Polish Cardiological Society

Date:
8-11.07.2014
Where:
Dresden, Germany

5th International Congress on Stem Cells and Tissue Formation

Awards

Awarded: dr n. med. Agnieszka Zimna
Scholarship
Given by: the Foundation for Polish Science

For the 27th time, the Foundation for Polish Science awarded START scholarships to the most talented young scientists from all over Poland. Among 100 young researchers was Dr. Agnieszka Zimna from the Department of Reproductive Biology and Stem Cells.

Awarded:
mgr Kamil Wierzbiński
Tomasz Szymański
dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
dr n. med. Agnieszka Zimna
dr n. med. Karolina Nowicka-Bauer
dr n. med. Agnieszka Malcher (Wacławska)
mgr inż. Magdalena Nowaczyk
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Nagroda za najlepszą prezentację konferencyjną.
Given by: Polish Cardiac Society.

Oral Presentation: “Potential use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles for bioimaging of myoblasts in post-infarction heart stem cells therapy” during the XXI Symposium of the Section of Experimental Cardiology of Polish Cardiac Society and the Committee of Physiological Sciences and Pharmacology; Polish Academy of Sciences; Rynia, 13-15.10.2016.

Awarded: dr n. med. Agnieszka Zimna
Prize of the City of Poznań for an outstanding Master's thesis
Given by: The President of Poznań

For the work: “Biological and pro-angiogenic properties of genetically modified human primary myoblasts overexpressing placental growth factor - in vitro studies”. Poznań, 26 February 2013.