Absolwentka kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Obroniła pracę magisterską pod promotorstwem prof. Macieja Kurpisza w 2012 roku. Od listopada 2012 doktorantka studium doktoranckiego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Od początku pracy w Instytucie Genetyki Człowieka PAN zajmuje się poszukiwaniem terapii skierowanej na leczenie niedokrwienia mięśnia sercowego wywołanego zawałem za pomocą komórek macierzystych.

Publikacje

Molecular Imaging of Human Skeletal Myoblasts (huSKM) in Mouse Post-Infarction Myocardium.

Fiedorowicz K, Wargocka-Matuszewska W, Ambrożkiewicz KA, Rugowska A, Cheda Ł, Fiedorowicz M, Zimna A, Drabik M, Borkowski S, Świątkiewicz M, Bogorodzki P, Grieb P, Hamankiewicz P, Kolanowski TJ, Rozwadowska N, Kozłowska U, Klimczak A, Kolasiński J, Rogulski Z, Kurpisz M

IF-5,923

Punkty-140

Int J Mol Sci (MDPI), 2021 Oct 8; 22 (19):10885, 20 stron, doi: 10.3390/ijms22191088

IF-5,923 MNiSW-140

Konferencje

Data:
24-26 listopada 2011
Gdzie:
Poznań, Polska

XVI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Data:
22-24 listopada 2012
Gdzie:
Warszawa, Polska

XVII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Data:
8-11.07.2014
Gdzie:
Dresden, Germany

5th International Congress on Stem Cells and Tissue Formation

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr n. med. Agnieszka Zimna
Stypendium
Przyznał: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Stypendium START dla dr Agnieszki Zimnej. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 27. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy, wśród nich dr Agnieszka Zimna z Zakładu Biologii Rozwodu i Komórek Macierzystych.
START jest programem stypendialnym dla najlepszych badaczy przed trzydziestką, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im realizację planów naukowych.

Kto:
mgr Kamil Wierzbiński
Tomasz Szymański
dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
dr n. med. Agnieszka Zimna
dr n. med. Karolina Nowicka-Bauer
dr n. med. Agnieszka Malcher
dr n. med. i n. o zdr. Magdalena Nowaczyk
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Nagroda za najlepszą prezentację konferencyjną.
Przyznał: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Wykład: "Potencjalne wykorzystanie superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza dla bioobrazowania mioblastów w terapii serca pozawałowego komórkami macierzystymi podczas XXI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK, Rynia, 13-15 października 2016 r.

Kto: dr n. med. Agnieszka Zimna
Wyróżnienie od Prezydenta Miasta Poznania w XI konkursie „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską”
Przyznał: Prezydent Miasta Poznań

Za prace magisterską pod tytułem „Modyfikacja genetyczna ludzkich macierzystych komórek mięśniowych pro-angiogennym genem łożyskowego czynnika wzrostu”, Poznań 2013