New publication: Autoantibodies against zinc transporter 8 are related to age and metabolic state in patients with newly diagnosed autoimmune diabetes.

Niechciał E, Rogowicz-Frontczak A, Piłaciński S, Fichna M, Skowrońska B, Fichna P, Zozulińska-Ziółkiewicz D
Acta Diabetol, 2018, 55 (3): 287-294, Epub 2018 Jun 1, IF-3.126, MNiSW-30.

Link do publikacji

Back