New publication: Beta-defensin 1 gene polymorphisms at 5′ untranslated region are not associated with a susceptibility to recurrent aphthous stomatitis.

Kowalska A, Ślebioda Z, Woźniak T, Zasadziński R, Daszkowska M, Dorocka-Bobkowska B
Archives of Oral Biolgoy 2019, 101: 130-134, IF-1,663, MNiSW-30.

Link do publikacji

Back