New publication: Comprehensive investigation of miRNome identifies novel candidate miRNA-mRNA interactions implicated in T-cell acute lymphoblastic leukemia.

Dawidowska M, Jaksik R, Drobna M, Szarzyńska-Zawadzka B, Kosmalska M, Sędek Ł, Machowska L, Lalik A, Lejman M, Ussowicz M, Kałwak K, Kowalczyk JR, Szczepański T, Witt M
Neoplasia, 2019, 21 (3): 294-310, IF-3,837, MNiSW-40.

Link do publikacji

Back